Wnioski

Wnioski algorytm 2022

Wnioski algorytm 2021

Zarzadzenie Nr 2/2020

Zarządzenie Nr 2/2020 
DYREKTORA 
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 
w celu powołania Komisji rozpatrującej wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rok 2020