Wydział ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji

  • Anna Wetzel - Kierownik Wydziału

Wydział ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji

 Kierownik Wydziału Anna Wetzel

Pokój nr 208 II piętro

Nr telefonu: 56-688-24-51  
wew. 158

e-mail: wr@wabrzezno.pl

 

Pracownicy wydziału: 

Anna Bieniek

Joanna Golba

Emilia Jóśko

pokój 209 - II piętro

tel. 56 688-24-51 wew. 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

Do podstawowych zadań Wydziału ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji należą w szczególności:

                             
a)    prowadzenie bieżącego monitoringu i bazy danych o środkach pomocowych Unii Europejskiej i innych środkach z funduszy zewnętrznych;
b)    przygotowywanie i sporządzanie wniosków o środki z funduszy zewnętrznych
c)    udzielanie wsparcia merytorycznego pracownikom wydziałów Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w przygotowaniu projektów, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
d)    utrzymywanie kontaktów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie problematyki regionalnej;
e)    przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego danych i zapytań dotyczących programów operacyjnych i problemów związanych z ich wdrażaniem;
f)    współpraca z podmiotami zajmującymi się tematyką ponadregionalną i europejską dysponującymi funduszami pomocowymi;
g)    współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii rozwoju Powiatu;
h)    współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi partnerami w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
i)    podejmowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć promujących Powiat w kraju i za granicą;
j)    prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Powiatu w związkach i stowarzyszeniach, których zakres działania dotyczy promocji;
k)    przygotowywanie bieżących informacji do zamieszczenia w internetowym serwisie informacyjnym;
l)    przygotowywanie materiałów promocyjnych o Powiecie oraz nadzór nad przygotowaniem publikacji do druku;
m)    współpraca przy opracowywaniu materiałów publikowanych w prasie;
n)    przygotowywanie informacji do komunikatów prasowych o ważnych wydarzeniach w Powiecie i dbałość o aktualizację strony internetowej;
o)    przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Zarządu i Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z zakresu zadań stanowiska.

Przy znakowaniu pism Stanowisko używa symbolu „FZP”.