Budowa boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego

  • grafika Polski Ładgrafika Polski Ład

 

RZĄDOWY PROGRAM POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH


BUDOWA PRZYSZKOLNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH Z INFRASTRUKTURĄ  DODATKOWĄ W DWÓCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH POWIATU WĄBRZESKIEGO

 

Beneficjent: Powiat Wąbrzeski

Wartość inwestycji: 4 292 700,00 zł

w tym wartość dofinansowania 2 057 591,94 zł z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Termin realizacji inwestycji: październik 2023r.

Opis inwestycji:

Zadanie polega na budowie przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego. Przewiduje się budowę boisk wielofunkcyjnych, 60m bieżni, bieżni do skoku w dal (o nawierzchni poliuretanowej), oświetlenia i piłko chwytów. Zadania różnią się elementami i wyposażeniem oraz częściami małej architektury, które wynikają z potrzeb środowiska lokalnego lub z warunków terenu ulokowania inwestycji ( boisko do piłki siatkowej plażowej, kort tenisowy, siłownie zewnętrzne i ciągi piesze). Obiektami zarządzać będą odpowiedni dyrektorzy szkół. Dyrektorzy będą organizować pracę na obiekcie, prowadzić harmonogram użytkowania określonych obiektów, decydować o drobnych pracach konserwacyjnych/naprawczych oraz będą odpowiadać za zabezpieczenie funkcji sportowej obiektów i bezpieczeństwo na poszczególnych obiektach. Ponadto co najmniej raz w roku będą zarządzać gruntowny przegląd obiektów potwierdzony odpowiednim protokołem. Do ewentualnych prac specjalistycznych zatrudniona zostanie firma zewnętrzna. Dyrektorzy zobowiązani będą wyznaczyć osobę odpowiedzialną za określone obiekty, tzw. gospodarza obiektu (odpowiedzialnego bezpośrednio za utrzymanie porządku, włączenie/wyłączenie oświetlenia etc.).

 

  • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji
  • Plac budowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

Wystartowała budowa boisk przyszkolnych!

W połowie marca przekazano wykonawcy plac budowy do wykonania inwestycji budowy boisk przyszkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół w Wąbrzeźnie.