Remonty w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 • 1. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • 2. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • 3. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Przeniesienie siedziby poradni Psychologiczo-Pedagogicznej

W związku ze zwiększającą się ilością klientów, przede wszystkim w wieku od 0 – 12 miesiąca życia Poradnia wymagała dostosowania warunków dla potrzeb małego dziecka. Do tej pory placówka zajmowała pomieszczenia parteru oraz II piętra byłego internatu ZSO w Wąbrzeźnie.

Na prośbę Dyrektora Pani Elżbiety Chodzińskiej Zarząd Powiatu w 2017 r. wyraził zgodę na przeniesienie Placówki na pierwsze piętro oraz dostosowanie pomieszczeń. W ramach podjętych działań wykonano generalny remont pomieszczeń tj, gabinety, łazienki oraz przeniesiono centralę telefoniczną wraz z przebudową infrastruktury informatycznej i wymieniono okna.

W ramach zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 € ogłoszono zaproszenie ofertowe na wykonanie powyższych prac.

Łączny koszt remontu pomieszczeń wykonanego przez firmę Zakład Malarsko – Tapeciarski Ogólno-Budowlany z Wąbrzeźna Adam Gorczyński to 134.491,51 zł. Wykonano m.in. także wymiany pionów kanalizacyjnych w łazienkach, położono glazurę na kwotę 13.960,50 zł.  Przebudowy infrastruktury informatycznej podjęła się  Firma Informatyczna NSOLVE S. C. z Wąbrzeźna na kwotę 9.306,00 zł.   

Przebieg inwestycji:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przechodzi generalny remont

Jesteśmy na półmetku remontu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wąbrzeźnie. W dniu 8 czerwca 2017 r. Zarząd Powiatu wraz z Panią Dyrektor Poradni – Elżbietą Chodzińską zwrócili uwagę, iż coraz więcej osób korzysta z tych usług i należałoby ułatwić klientom korzystanie z tej placówki.

Zadecydowano, aby poradnię przenieść z drugiego na pierwsze piętro budynku po byłym internacie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Ponadto z budżetu powiatu wygospodarowano środki by przeprowadzić kompleksowy remont nowej siedziby poradni.

Podejmując tę decyzję Zarząd Powiatu kierował się koniecznością ułatwienia poruszania się po poradni m.in. osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z noworodkami. Ponadto wszystkie gabinety będą unowocześnione, co wpłynie na jakość i komfort udzielanych usług.

 

Poniżej znajdą państwo fotorelację z trwającego remontu, po zakończeniu prac umieścimy informację o efekcie końcowym.

 • 1. Remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • 2. Remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • 3. Remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • 4. Remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • 5. Remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • 6. Remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • 7. Remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • 8. Remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dobiegł końca remont Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wąbrzeźnie

 • 1. Zakończenie remontu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • 2. Zakończenie remontu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • 3. Zakończenie remontu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • 4. Zakończenie remontu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • 5. Zakończenie remontu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • 6. Zakończenie remontu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej