Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliźnie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliźnie

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2019 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo.  

Na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2018 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 27 grudnia 2018 r. Caritas Diecezji Toruńskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2019 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 630.857,00 zł.

Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Celem zadania jest prowadzenie ośrodka wsparcia dola osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo dla 30 osób. W placówce będą prowadzone treningi i terapie umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz rozwiązywania problemów międzyludzkich, umiejętności spędzania czasu wolnego, terapia zajęciowa, ze zwierzętami, zajęcia sportowe, rozmowy z psychologiem, pedagogiem, spotkania i pogadanki organizowane przez pracowników ŚDS oraz osoby wyspecjalizowane.

Informacje z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie:

 

10-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie

26 października 2018 roku w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim świętowaliśmy jubileusz 10-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie.


W wydarzeniu wzięli udział Ksiądz Prałat Daniel Adamowicz Dyrektor Toruńskiego Centrum Caritas, Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Bożena Szpryniecka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Justyna Przybyłowska, Wójt Gminy Książki Jerzy Dudkiewicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach Marta Olszewska, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk,  Dyrektor Toruńskiego Centrum Caritas Siostra Agnieszka Kroll, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych Środowiskowych Domów Samopomocy, przyjaciele i sympatycy placówki, rodzice, opiekunowie uczestników.


Ksiądz dr Artur Szymczyk Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie dziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie placówki w Bliźnie, a także za wieloletnią współpracę, przychylność i wparcie, wręczając anioły wykonane przez uczestników Domu.


Podczas uroczystości z ust gości padło wiele ciepłych słów, w których podkreślano ogromne znaczenie funkcjonowania placówki na terenie Powiatu Wąbrzeskiego oraz fakt, iż Środowiskowy Dom Samopomocy jest miejscem, gdzie odkrywane są predyspozycje, talenty, gdzie zawiązują się przyjaźnie.


Podopieczni wraz z pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie przygotowali występy artystyczne, a także prezentację zdjęć ze wspólnych wycieczek, zabaw, spotkań integracyjnych, które odbyły się na przestrzeni 10 lat.
Uroczystość zakończono jubileuszowym tortem oraz odśpiewaniem tradycyjnego „Sto lat…”.

  • 1. 10-lecie działalności ŚDS w Bliźnie
  • 2. 10-lecie działalności ŚDS w Bliźnie
  • 3. 10-lecie działalności ŚDS w Bliźnie
  • 4. 10-lecie działalności ŚDS w Bliźnie
  • 5. 10-lecie działalności ŚDS w Bliźnie
  • 6. 10-lecie działalności ŚDS w Bliźnie
  • 7. 10-lecie działalności ŚDS w Bliźnie
  • 8. 10-lecie działalności ŚDS w Bliźnie
  • 9. 10-lecie działalności ŚDS w Bliźnie
  • 10. 10-lecie działalności ŚDS w Bliźnie