Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy EPUAP

  • Logo Unii Europejskiej
  • Logo euro innowacje

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” realizowanego w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczyniła się do uruchomienia 5 Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego (PPPZ) na obszarze powiatu wąbrzeskiego oraz gminy Kowalewo Pomorskie.

Projekt realizowany był na podstawie podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Euro Innowacje sp. z o.o. (Lider), Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie (Partner wiodący), Urzędem Miasta w Wąbrzeźnie, Urzędem Miasta w Kowalewie Pomorskim, Urzędem  Gminy Dębowa Łąka, Urzędem Gminy Książki.

 

 

Co to jest profil zaufany?

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

Teraz możesz założyć i potwierdzić Profil Zaufany online za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Dodatkowo, możesz założyć Profil Zaufany przez internet i potwierdzić go w Punkcie Potwierdzającym

Jak założyć i potwierdzić?

4h/7 dni w tygodniu – Profil Zaufany możesz założyć i potwierdzić w pełni online przy pomocy zewnętrznego dostawcy tożsamości, np. banku

W systemie bankowości elektronicznej twojego banku, wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego

Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na Twój adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta

 

Co mogę załatwić?

  • Zalogować do Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
  • Podpisać JPK_VAT
  • Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
  • Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
  • Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
  • Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
  • Dziesiątki innych spraw