Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1708C Stanisławki-Jarantowice

 • logotypy RFRD

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1708C Stanisławki-Jarantowice od km 0+239 do km 3+233

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 309 268,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 848 781,66 zł
 
CELE PROJEKTU:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez połączenie z drogami wyższego rzędu: drogą wojewódzką 534,
 • podniesienie standardów technicznych dróg.

EFEKTY

 • odnowa nawierzchni drogi poprzez wykonanie profilowania nawierzchni w ilości 125 kg/m2 oraz wykonanie warstwy wiążącej grubości 4 cm i warstwy ścieralnej grubości 4 cm,
 • ścinka i umocnienie poboczy gruntowych tłuczniem,
 • odnowa 2 skrzyżowań z drogami gminnymi,
 • wykonanie peronów autobusowych,
 • oczyszczenie i konserwacja istniejących rowów przydrożnych,
 • wykonanie oznakowania pionowego,
 • wykonanie oznakowania poziomego,
 • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Termin realizacji: 03.2024r. – 03.2025r.

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrzynych i Promocji

Przebieg inwestycji, stan na czerwiec 2024r.:

 • droga w budowie1
 • droga w budowie2
 • droga w budowie3
 • droga w budowie4