Pobierz wniosek

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO:

Udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków formularze  P + P1;

Udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) formularze P + P2;

Udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) formularze P + P3;

Udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) formularze P + P4;

Udostępnienie innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego formularze P +  P7.