Sesje Rady Powiatu

Sprawozdania i zawiadomienia o zwołaniu Sesji Rady Powiatu

NAGRANIA Z SESJI W SERWISIE WWW.TRANSMISJAOBRAD.INFO

Transmisja z sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie jest relacjonowana na żywo pod powyższym linkiem po rozpoczęciu obrad

Uprzejmie informujemy, że klauzula informacyjna na temat przetwarzania wizerunku osób uczestniczących w sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie będzie wywieszana przed wejściem na salę obrad, a także w części sali przeznaczonej dla gości.

Informacja o kolejnym posiedzeniu publikowan jest niezwłocznie po zwołaniu przez Przewodniczącego Rady kolejnej sesji

  • Radni Rady Powiatu w Wąbrzeźnie podczas sesji
  • Sesja rady powiatu

Odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 21 września odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu w okresie między sesjami. W uzupełnieniu sprawozdania Przewodniczący Rady Powiatu poinformował Radę, iż Starosta Wąbrzeski został odznaczony tytułem Samorządowca 25-lecia podczas Zgromadzenia Jubileuszowego ZPP z okazji 25-lecia powołania powiatów.

  • Mikrofon na stojaku

Odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady zwołał czterdziestą trzecią w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 21 września 2023 roku o godzinie 11:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium za rok 2022

Podczas czwartkowej sesji,  Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uzyskał również absolutorium, które oznacza stwierdzenie prawidłowości wykonania budżetu Powiatu w 2022 r. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Zostało ono przyjęte 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

  • Mikrofon leżący na stole

Odbędzie się czterdziesta druga sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czterdziestą drugą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 22 czerwca 2023 roku o godzinie 12:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

  • Sesja rady powiatu

Odbyła się XLI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

  • Leżący na stole mikrofon

Odbędzie się czterdziesta pierwsza sesja Rady Powiatu

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czterdziestą pierwszą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 25 maja 2023 roku o godzinie 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

  • Radni Rady Powiatu w Wąbrzeźnie podczas sesji
  • Obradujący na sali narad radni

Odbyła się XL sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 18 kwietnia 2023 roku odbyła się XL sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

Odbędzie się czterdziesta sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czterdziestą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 18 kwietnia 2023 roku o godzinie 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

Odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu, po czym Radni zapoznali się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za 2022 rok oraz informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu za 2022 rok.

Odbędzie się trzydziesta dziewiąta sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie: 23 marca 2023 roku o godzinie 13:00

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym (Dz.  U.  z  2022 r. poz. 1526) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą dziewiątą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 23 marca 2023 roku o godzinie 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...