Sesje Rady Powiatu

Sprawozdania i zawiadomienia o zwołaniu Sesji Rady Powiatu

NAGRANIA Z SESJI W SERWISIE WWW.TRANSMISJAOBRAD.INFO

Transmisja z sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie jest relacjonowana na żywo pod powyższym linkiem po rozpoczęciu obrad

Uprzejmie informujemy, że klauzula informacyjna na temat przetwarzania wizerunku osób uczestniczących w sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie będzie wywieszana przed wejściem na salę obrad, a także w części sali przeznaczonej dla gości.

Informacja o kolejnym posiedzeniu publikowan jest niezwłocznie po zwołaniu przez Przewodniczącego Rady kolejnej sesji

Odbędzie się trzydziesta dziewiąta sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie: 23 marca 2023 roku o godzinie 13:00

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym (Dz.  U.  z  2022 r. poz. 1526) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą dziewiątą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 23 marca 2023 roku o godzinie 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...