Bieżące remonty obiektów użyteczności publicznej

 • TERMOMODERNIZACJA POWIAT WĄBRZESKI

Najważniejsze bieżące prace remontowe zapewniające bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz budynków użyteczności publicznej

2003 rok – 630 000 zł

 • budowa kotłowni olejowej w Zespole Szkół we Wroniu.
 • koszt inwestycji wyniósł ok. 169 tys. zł
 • udział środków własnych - 95 tys. zł (PFOŚiGW)
 • pozostałe środki w wysokości 74 tys. zł to uzyskane środki z części oświatowej subwencji ogólnej.
 • remont w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Remont polegał na wymianie pokrycia dachu - wymiana dachówki i naprawa dachu za kwotę 380 tys. zł oraz wymiana stolarki okiennej za kwotę 81 tys. zł: - środki własne powiatu to 300 tys. zł - pozostałe środki to dotacje z PAOW - 161 tys. zł

2005 rok – 93 614 zł

 • wymiana 17 szt. Okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 45 669 zł
 • wymiana 15 szt. Okien w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, remonty łazienek, ubikacji, wymiana drzwi wejściowych, elewacja szkoły – 35 945 zł
 • wymiana 4 szt. Okien w internacie Zespołu Szkół we Wroniu – 12 000 zł

2006 rok – 56 092,12 zł

 • wymiana 22 szt. Okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 43 893,94 zł
 • wymiana 4 szt. Okien w internacie Zespołu Szkół we Wroniu – 12 198,18 zł

2007 rok – 54 341,24 zł

 • bieżące remonty Domu Pomocy Społecznej – częściowa wymiana okien, drzwi, remonty – 32 246,59 zł
 • remonty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – naprawa i konserwacja kotłowni, dźwigu, wymiana okien – 22 094,65 zł

2008 rok – 141 649,61 zł

 • wymiana 16 okien w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie – 22 029,47 zł
 • remonty, w tym wymiana 16 okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 60 120,00 zł
 • remonty, w tym wymiana okien w Zespole Szkół we Wroniu i w interacie (39 okien internatu, wymiana drzwi) – 81 500,14 zł

2009 rok – 669 604,24 zł

 • termomodernizacja budynków i wymiana okien – 474 473,27 zł, w tym:
  1. ocieplono budynek Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 320 000 zł
  2. ocieplono budynek Domu Pomocy Społecznej 145 879,25 zł
  3. wymieniono 9 okien w budynku Domu Pomocy Społecznej 8 600,00 zł
 • remonty w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w tym wymiana 9 okien, drzwi – 60 812,52 zł
 • remonty w tym wymiana okien w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie – 29 714,45 zł
 • remonty w Zespole Szkół we Wroniu, w tym wymiana okien i drzwi – 104 604,00 zł

2010 rok – 108 819,75 zł

 • remont pomieszczeń w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w tym wymiana okien – 29 172,54 zł
 • termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie poprzez wymianę okien – 79 647,20 zł

2011 rok – 117 869,21 zł

 • wymiana drzwi w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – 6 000 zł
 • termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące – wymiana okien – 22 000,00 zł
 • wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie – 89 867,21 zł

2012 rok – 330 250,80 zł

 • wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 267 231,00 zł
 • wymiana 18 okien w internacie Zespołu Szkół we Wroniu – 30 745,08 zł
 • wymiana 13 okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowanym w Dębowej Łące – 22 220,00 zł
 • wymiana okien w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – 10 054,72 zł

2013 rok – 53 800 zł

 • wymiana okien w budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu – 11 800 zł
 • wymiana okien w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – 42 000 zł

2014 rok – 37 463,55 zł

 • wymiana okien w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – 10 000 zł
 • wymiana okien w budynku Zespołu Szkół we Wroniu – 6 000 zł
 • remonty w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w tym m.in. konserwacje wentylacji, instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem – 8 963,55 zł
 • prace remontowe w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Bliżnie w tym wymiana drzwi – 12 500 zł

Rok 2015 – 537 772,85 zł

 • wymiana 30 okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 41 115,00 zł
 • wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wraz z dociepleniem stropodachu, wymianą orynnowania i odnowieniem elewacji – 493 657,85 zł

Rok 2016 – 302 793,13 zł

 • termomodernizacja butynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – docieplenie części dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – 56 175,99 zł
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie – nowe skrzydło – 170 989,98 zł
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – odnowienie elewacji budynku szpitala – Poniesiony wydatek w wysokości 75 627,16 zł objął pokrycie 50% kosztów odnowienia elewacji

Rok 2017 – 1 327 345,52 zł

 • wymiana drzwi wejściowych na stołówkę w Zespole Szkół we Wroniu – 4 800 zł
 • wymiana 25 okien w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 29 950,50 zł
 • termomodernizacja budyków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego (projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), budynek nr 2 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, budynek Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, budynek Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przy ul. Królowej Jadwigi – 1 292 595,02 zł

Rok 2018 – 91 169,50 zł

 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – docieplenie dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 51 169,50 zł
 • wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące – 40 000 zł