Konkursy

Ogłoszenie wyników konkursu - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2023

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2022 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2023 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.