Ośrodek interwencji kryzysowej

  • Siedzący mężczyzna

Ośrodek interwencji kryzysowej

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie, świadczona jest pomoc w następujących sytuacjach:
- przemocy w rodzinie;
- kryzysów małżeńskich;
- przeżyć traumatycznych;
- sieroctwa;
- żałoby;
- zachowań samobójczych;
- klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych;
- kryzysów rozwojowych i problemów wychowawczych.

Jeśli ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc masz możliwość uzyskania porad psychologa.
Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

Pamiętaj ofiarą przemocy może być każdy:
- dziecko;
- osoba z niepełnosprawnościami;
- osoba starsza;
- małżonek;
- partner.