Piecza zastępcza

Dział pieczy zastępczej

Dział pieczy zastępczej zajmuje się pomocą dzieciom, gdy nie ma możliwości, aby były wychowywane przez swoich rodziców naturalnych. Wówczas młodsze dzieci umieszczamy w rodzinach zastępczych a starsze w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na co dzień przydzieleni rodzinie Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pozostali pracownicy opiekują się rodzinami zastępczymi. Pomagają w trudnościach, które napotykają na swojej drodze oraz realizują wspólnie plan pomocy dziecku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022 r., poz. 447 ze zm.);
  • Ustawa o pomocy społecznej Dz.U.2021.2268 t.j;
  • Obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach po lewej stronie.

Jestem Rodzicem Zastępczym – Może i Ty do Nas dołączysz? Jestem Rodzicem Zastępczym – Może i Ty do Nas dołączysz?