Biuro Rzeczy Znalezionych

Za obsługę biura rzeczy znalezionych odpowiedzialna jest: Dorota Nojfeld


Pokój nr 35, parter
E-mail: dorota.nojfeld@wabrzezno.pl
Tel. 56 688 24 50 do 57

Zasady oraz tryb działania Biura Rzeczy Znalezionych uregulowany został w Regulaminie Biura Rzeczy Znalezionych, który wprowadzony został Zarządzeniem nr 44/2022 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 25 listopada 2022 r. 


Zapisy ww. regulaminu opracowano na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Lista rzeczy znalezionych