Środowiskowy Dom Samopomocy

  • Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowe Domy Samopomocy

Na terenie Powiatu Wąbrzeskiego działają dwa Środowiskowe Domy Samopomocy:
- w Bliźnie;
- Oddział II we Wroniu.

Ośrodki przeznaczone są dla osób z:
- zaburzeniami psychicznymi;
- niepełnosprawnością intelektualną;
- wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Z oferty Środowiskowych Domów Samopomocy może korzystać 70 osób.

Uczestnicy zajęć nabywają nowe umiejętności, spotykają się z innymi ludźmi, stają się samodzielni.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Środki na działalność Ośrodków pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bliźnie oraz Oddziale II we Wroniu  zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

 

Więcej szczegółów możesz otrzymać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.