Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

  • Logo projektu

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III  szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim”.

 

Zakończyła się realizacja projektu „ Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III  szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Podziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki.

Projekt realizowany był w partnerstwie Powiatu Wąbrzeskiego i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach projektu 8 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w latach 2010-2013 r. skorzystało z zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Zajęcia prowadziło 3 nauczycieli z ośrodka w Dębowej Łące . Na ten cel Powiat Wąbrzeski uzyskał dofinansowanie w kwocie 29 960 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

drukuj („Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III  szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim”.)

  • autor: Anna Wetzel - Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji, data: 2013-10-09