Przez naukę do sukcesu IV

 • Logo %3

 

Projekt pt.: „Przez naukę do sukcesu IV”
Nr RPKP.10.02.02-04-0011/20
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne
Całkowita wartość projektu: 421 866,25 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 400 696,25 zł
Wkład własny: 21 170,00 zł

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 120 uczniów oraz kształcenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK, oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoła przeprowadzi również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu biologii, chemii, geografii i fizyki.
Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w postaci zajęć specjalistycznych. Zaplanowano realizację staży zawodowych dla 64 uczniów u pracodawców i przedsiębiorców oraz doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy. W ramach projektu 15 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkolenia z wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz szkolenia w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego. Szkoła zostanie doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

 • Logotyp EFS
 • Dziś nauka jutro praca IV 2

Uczniowie ZS w Wąbrzeźnie uzyskali kwalifikacje – „Dziś nauka jutro praca IV”

Nowy rok - nowe kwalifikacje i uprawnienia.
 • grafika rekrutacjagrafika rekrutacja

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór do projektu "Przez naukę do sukcesu IV"

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór 8 uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 

 • Napis rekrutacja

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uzupełniający 5 uczniów na staże zawodowe do projektu pn.: „ Przez naukę do sukcesu IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 • Uczniowie zasiedlają domki dla owadów

"Kiedy wyginie pszczoła, rozwojowi ludzkiemu pozostaną już tylko 4 lata"

Zapaleni biolodzy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących uczęszczający na zajęcia eksperymentalne, które są realizowane w ramach projektu „Przez naukę do sukcesu IV” w pochmurne, sobotnie przedpołudnie razem z Panem Szymonem Krawczykiem udali się na ekologiczną akcję zasiedlania wąbrzeskich domków dla owadów pszczołami murarkami.

 • grafikarekrutacja1

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór 19 uczniów na staże zawodowe do projektu pn.: „ Przez naukę do sukcesu IV”

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór 19 uczniów na staże zawodowe do projektu pn.: „ Przez naukę do sukcesu IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ...

 • grafikarekrutacja1

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uzupełniający do projektu "Przez naukę do sukcesu IV"

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uzupełniający uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 • REKRUTACJA

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uzupełniający do projektu "Przez naukę do sukcesu IV"

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uzupełniający uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 • REKRUTACJA

Rusza nabór na zajęcia w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu IV"

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 • IMG_20220324_101823

Nowe pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących

W ciągu ostatnich miesięcy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących zostały przekazane liczne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Było to możliwe dzięki projektow "Przez naukę do sukcesu IV", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

 • plakat kolaż notatka

Ruszyły staże zawodowe

Z dniem 1 lipca 2022r. w ramach trzech projektów realizowanych przez Powiat Wąbrzeski z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. „Dziś nauka jutro praca IV”, „Dziś nauka jutro praca V” oraz „Przez naukę do sukcesu IV”  pierwsza grupa uczniów szkół  zawodowych i licealnych rozpoczęła miesięczne staże zawodowe w ramach powyższych projektów.

 • 30934

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór na staże w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu IV"                  

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór 34 uczniów na staże zawodowe do projektu pn.: „ Przez naukę do sukcesu IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 • 30934

Nabór uzupełniający do projektu "Przez naukę do sukcesu IV"                  

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uzupełniający uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 • REKRUTACJA

Nabór do projektu "Przez naukę do sukcesu IV"

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.