Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim

  • RP

Projekt pt.: ,,Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim”
Nr FEKP.08.08-IZ.00-0018/23
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Całkowita wartość projektu: 342 500,00 zł
Wartość dofinansowania: 308 250,00 zł
Wkład własny: 34 250,00 zł

Celem projektu jest poprawa ergonomii pracy w SP i PUP w Wąbrzeźnie poprzez działania ukierunkowane na eliminowanie i minimalizowanie czynników ryzyka zawodowego, doposażenia stanowisk pracy oraz wzmocnienie potencjału ich zdrowia psychicznego, w szczególności w zakresie radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Zaplanowane wsparcie będzie polegało na wdrożeniu kompleksowych rozwiązań przyczyniających się do eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie.

Grupę docelową stanowią  Pracownicy Starostwa Powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie oraz  podmioty tj. Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie i Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie. W projekcie weźmie udział 60 osób, które są najbardziej narażone na negatywne czynniki wpływające na swoje zdrowie. Kryterium pierwszeństwa w procesie rekrutacji uwzględnia osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia oraz osoby, które posiadają zdiagnozowane schorzenia.


Planowane działania w projekcie:

zakupy:

ergonomiczne fotele 60 szt,
ergonomiczne podnóżki pod biurko 60 szt.,
zestaw ergonomiczny (mysz + klawiatura) 60 szt.,
ergonomiczne biurko z regulowaną wysokościa 30 szt.,
sprzęt poprawiający ergonomię miejsca pracy – monitor 11 sztuk,
oczyszczacze powietrza 3 sztuk.
zajęcia i warsztaty:

warsztaty z dietetykiem,
warsztaty radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

#FunduszeEuropejskie

  • autor: Anna Bieniek - Wydział ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji
  • Napis "REKRUTACJA" na fioletowym tle, po bokach znajdują się megafony trzymane w ręcach

Ogłoszenie o naborze do projektu „Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór pracowników do projektu pt.: „Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

  • Komputer na biurku

Powiat Wąbrzeski z dofinansowaniem na poprawę warunków pracy i eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu pn. „Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 308 250,00 złotych. Celem projektu jest poprawa ergonomii pracy.