Przebudowa drogi powiatowej nr 1701C Działowo-Stanisławki

 • logotypy RFRD12

Przebudowa drogi powiatowej nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 5+440 do km 8+025

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 412 689,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 5 687 815,52 zł
 
CELE PROJEKTU:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez połączenie z drogami wyższej kategorii: drogą wojewódzką 534,
 • podniesienie standardów technicznych dróg

EFEKTY

 • wykonanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku 2 585 m (5+440,00-8+025,00),
 • zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5 m,
 • pobocza umocnione tłuczniem o szerokości 0,75 m,
 • skrzyżowanie dróg podporządkowanych z drogą powiatową zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej jak skrzyżowanie zwykłe,
 • wzdłuż projektowanej drogi zaprojektowano bitumiczną ścieżkę pieszo-rowerową o różnej szerokości, w zależności od występowania - obszar zabudowany lub niezabudowany, warunków terenowych oraz występowania przeszkód,
 • ścieżka pieszo-rowerowa w miarę możliwości została zaprojektowana za rowem przydrożnym, w przypadku braku takiej możliwości ścieżka przebiega przy jezdni oddzielona od niej krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm,
 • zaprojektowano zjazdy o szerokości 4,5 m,
 • krawędź zjazdu i jezdni wyokrąglono łukiem o promieniu R=3,0 m lub skosem 1:1,
 • skarpy nasypu zaprojektowano w większości przypadków o pochyleniu 1:1,5
 • w miejscach występowania przeszkód zaprojektowano skarpy umocnione płytami ażurowymi o pochyleniu 1:1.

 

Termin realizacji: 03.2024r. – 02.2025r.

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji.

Przebieg inwestycji, stan na czerwiec 2024r.:

 • droga w budowie1
 • droga w budowie2
 • droga w budowie3