Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Oświata

Rekreacja

 • Las we Wroniu

Rekreacja w Powiecie Wąbrzeskim

 

Obszar powiatu wąbrzeskiego odznacza się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego, na który obok urodzajnych gleb składają się kompleksy leśne, urozmaicony krajobraz oraz 17 jezior polodowcowych. Wokół jezior Zamkowego w Wąbrzeźnie i Wieczno w Przydworzu znajduje się dobrze rozwinięta baza turystyczna. Obszarem aktywizacji funkcji turystycznej stają się również tereny położone wokół mniejszych jezior jak: Płużnickie, Wieldządz i Blizno. Urokliwie położone jeziora stanowią ostoję ciszy i są prawdziwą atrakcją dla amatorów wędkowania. Usytuowanie Wąbrzeźna między trzema jeziorami: Zamkowym, Frydek i Sicińskim, stwarza sprzyjające warunki do rozwoju turystyki. Malowniczo usytuowane Wąbrzeźno, pełni rolę wielofunkcyjnego ośrodka o zasięgu ponadlokalnym. Zatopione w zieleni, szczególnie latem zachwyca tych, którzy szukają odpoczynku z dala od tłoku i gwaru panującego w znanych ośrodkach wypoczynkowych. 

W zakładkach powyżej znajdą Państwo ciekawostki o zabytkach, pomnikach na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, a także obiekty sportowe i informacje o możliwości noclegu w regionie.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania zakątków Powiatu Wąbrzeskiego!

Zdrowie

 • Szpital w Wąbrzeźnie

Zdrowie w Powiecie Wąbrzeskim

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym zadaniem powiatów jest m.in. określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Obecnie na terenie powiatu ponadgminną opiekę nad zdrowiem mieszkańców zapewnia Nowy Szpital Sp. z o.o.. 

UWAGA!!! Zmiana numerów telefonów w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie - Aktualne numery

Ponadto na terenie powiatów, jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie funkcjonuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

Należy zaznaczyć, iż do obowiązków Rady Powiatu należny ustalenie w drodze uchwały rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie. Rozkład ten określany jest po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

Szczegółowe informacje na temat opieki zdrowotnej w powiecie znajdą Państwo w menu powyżej.

PCPR

 • Wyazd edukacyjny do Łeby

  Kolejny wyjazd edukacyjny tym razem do Łeby w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2"

  2019.08.13

      W dniach 5 – 9 sierpnia 2019 r. odbył się 5-dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Łeby dla rodzin zastępczych, biologicznych i ich dzieci z Powiatu Wąbrzeskiego w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych   i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 • logo

  Wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym w programie „Aktywny samorząd”

  2019.08.06

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków  o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach  modułu I Obszaru C zadania nr 1 programu. Zmiana dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  w 2019 roku została przyjęta uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.

 • Autor: Miejska Telewizja Kablowa

  W Powiecie Wąbrzeskim powstaje placówka opiekuńczo-wychowawcza - rozmowa z Justyną Przybyłowską - Dyrektorem PCPR w Wąbrzeźnie

  2019.08.02

  W Powiecie Wąbrzeskim powstaje placówka opiekuńczo-wychowawcza - rozmowa z Justyną Przybyłowską - Dyrektorem PCPR w Wąbrzeźnie.

Projekty

 

 

 

 

 

STRONA W PRZEBUDOWIE!

 

 

 

Podstawowe informacje na temat

realizowanych projektów znajdą Państwo w menu powyżej.

 

 

 

 

 

 

 

Treść Strony

baner toplayer
Klauzula_Informacyjna_RODO