Przebudowa drogi powiatowej Rywałd-Dębowa Łąka

Przebieg inwestycji:

 

 • flaga i godło na www
 • OTRZYMAMY DOFINANSOWANIE NA RPZEBUDOWĘ DRÓG

Otrzymamy dofinansowanie na przebudowę dróg powiatowych – zrealizujemy inwestycje za ponad 5 milionów złotych!

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy z końcem sierpnia 2019 r. ogłosił listę projektów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Złożone przez Powiat Wąbrzeski trzy projekty uzyskały 50% dofinansowania.

W bieżącym roku ogłosimy procedurę przetargową na realizację następujących inwestycji:

Budowa drogi powiatowej 1724C Zieleń- Wielkie Radowiska na odcinku 200 m o szacowanej wartości 346 796 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd-Dębowa Łąka na odcinku 996 m (centrum wsi Książki) o szacowanej wartości 1 835 027 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki-Nowa Wieś Królewska na odcinku ponad 3 km o szacowanej wartości 2 977 732 zł

Zakończenie prac budowlanych przewidujemy na 2020 r.

Łączna wartość inwestycji przekracza 5 milionów złotych, z czego dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie ponad 2,5 miliona złotych.

Informacje na ten temat będziemy umieszczać na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz facebooka.

 • VOUCHERY

Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie

W dniu 16 września Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau oficjalnie przekazał samorządowcom vouchery na zadania dofinansowane w ramach tegorocznej edycji Funduszu Dróg Samorządowych.


W spotkaniu uczestniczył także Minister Rolnictwa Jan Ardanowski, Anna Gembicka Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Marzenna Drab Prezes Zarządu Okręgowego partii Prawo i Sprawiedliwość.


Wicewojewoda podsumowując wysokość udzielonych samorządom dofinansowań na budowę dróg wręczył Staroście Wąbrzeskiemu oraz Burmistrzowi i Wójtom z terenu powiatu vouchery. W najbliższym czasie nastąpi podpisanie umów na realizację nowych inwestycji.


Po zakończeniu części oficjalnej spotkania zgromadzeni goście mieli okazję wymienić się swoimi poglądami, zwracając uwagę na potrzeby samorządów także w zakresie nowych inwestycji drogowych.

Przypominamy, że w bieżącym roku rozstrzygniemy przetargi na realizację następujących inwestycji:

Budowa drogi powiatowej 1724C Zieleń- Wielkie Radowiska
na odcinku 200 m o szacowanej wartości 346 796 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd-Dębowa Łąka
na odcinku 996 m (centrum wsi Książki) o szacowanej wartości 1 835 027 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki-Nowa Wieś Królewska
na odcinku ponad 3 km o szacowanej wartości 2 977 732 zł

Złożone przez Powiat Wąbrzeski trzy projekty uzyskały 50% dofinansowania. Realizacja powyższych zadań ma nastąpić do końca 2020 r.

Ponadto informujemy, że w sierpniu 2019 r. Powiat Wąbrzeski złożył wnioski o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Czaple-Ryńsk na odcinku Ryńsk-Przydwórz oraz na remont dróg w Myśliwcu (od skrzyżowania z ul. Kętrzyńskiego w Wąbrzeźnie do torów), a także na remont drogi Ryńsk-Sierakowo. W przypadku pozytywnej oceny wniosków realizacja powyższych zadań miałaby trwać od 2020 do 2021 r.

 • 1. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 2. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 3. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 4. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 5. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 6. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 7. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 8. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 9. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 10. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 11. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 12. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 13. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 14. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 15. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 16. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 17. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 18. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 19. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 20. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 21. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 22. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 23. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 24. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C

Przebudowano drogę powiatową w centrum Książek

Powiat zakończył  przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka. Na przeprowadzenie inwestycji Powiat Wąbrzeski uzyskał 50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe 50% zostało sfinansowane po połowie przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Książki. Całkowity koszt inwestycji to 1 499 440,76 zł.  Wykonawcą inwestycji była firma Colas Polska Sp. z o. o.,  która na prawie kilometrowym odcinku w centrum Książek wykonała:

 • przebudowę nawierzchni drogi na dł. 996 m wraz z poszerzeniami do szerokości 5,5 m,
 • budowę chodnika o szerokości 1,5 m i długości 501 m oraz przebudowę istniejącego chodnika, 
 • przejścia dla pieszych oznakowanych znakiem aktywnym D-6 oraz zabezpieczonych światłami odblaskowymi (tzw. Kocie oczka),
 • przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów – 30 szt.,
 • budowę zatoki postojowej wzdłuż jezdni przy szkole o szerokości 5 m i długości 65,0 m,
 • ścinkę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem,
 • odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów,
 • humusowanie i obsianie trawą skarp,
 • oznakowanie pionowe, w tym aktywny znak D-6 na przejściach dla pieszych,
 • montaż radaru z tablicą informującą o prędkości pojazdu, w obszarze Szkoły Podstawowej i Przedszkola,
 • oznakowanie poziome w ilości 314 m²,
 • balustrady ochronne U-11a w ilości 76,0 m.

 

 • autor: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
 • 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • 21. Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C
 • Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770”

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych

 

Beneficjent: Powiat Wąbrzeski

Kwota dofinansowania: 749 720,38 zł

 

Rok realizacji:  2020