Pomniki przyrody

Lp.

Opis pomnika

Lokalizacja

Akt prawny o utworzeniu

Gmina Dębowa Łąka

1

Platan klonolistny 

Park wiejski w Dębowej Łące

Komunikat Nr 1/70 Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 31 lipca 1970r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody w woj. bydgoskim (Dz. Urz. WRN w Bydgoszcz z 10.09.1970 r., nr 20, poz. 208)

2

Buk pospolity (Buk zwyczajny)
-    odmiany czerwonolistnej

Park wiejski w Dębowej Łące

Zarządzenie Nr 44/82 Wojewody Toruńskiego z dnia 25 sierpnia 1982 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. RN w Toruniu z 26.11.1982 r., nr 3 poz. 46)

3

Dąb szypułkowy

Nadleśnictwo Golub - Dobrzyń, Leśnictwo Dębowa Łąka,
oddz.120i

Rozporządzenie Nr 36/94 Wojewody Toruńskiego z dnia 24 października 1994 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody nieistniejących pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Tor. z 16.11.1994 r., nr 30, poz. 205)

4

Grupa 6 drzew Modrzewia europejskiego 

Nadleśnictwo Golub - Dobrzyń, 
Leśnictwo Dębowa Łąka , oddz.118a

Rozporządzenie Nr 36/94 Wojewody Toruńskiego z dnia 24 października 1994 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody nieistniejących pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Tor. z 16.11.1994 r., nr 30, poz. 205)

5

Dąb szypułkowy 

Park wiejski w Dębowej Łące

Zarządzenie Nr 66/83 Wojewody Toruńskiego z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody nieistniejących pomników przyrody (Dz. Urz. Woj.RN w Toruniu. z 09.03.1984 r., nr 1, poz. 3)

6

2 Dęby szypułkowe 

Park wiejski w Kurkocinie

Zarządzenie Nr 77/82 Wojewody Toruńskiego z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia z wojewódzkiego rejestru pomników przyrody nieistniejących pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. RN w Toruniu. z 10.03.1983 r., nr 1, poz. 2)

7

Grupa 4 drzew Modrzewia europejskiego 

Dębowa Łąka
dz. ew. 3117

Uchwała Nr 22/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Dębowa Łąka (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 28.10.2011 r., nr 239, poz. 2227)

8

Grupa 7 drzew Dębów szypułkowych 

Po lewej stronie drogi gminnej
Dębowa Łąka - Nieżywięć

Uchwała Nr 1/15 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.02.2015 r., poz. 482)

9

„Stańczyk”, Buk pospolity (Buk zwyczajny) - odmiany czerwonolistnej

Dębowa Łąka
dz. ew. 274/4

Uchwała Nr 15/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Dębowa Łąka (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 79)

Gmina Książki

1

Dąb szypułkowy

Park wiejski Zaskocz

1982/ Zarządzenie Nr 77/82 Wojewody Toruńskiego
z dnia 31 grudnia 1982 r./wiek ok. 250 lat

2

Jesion

Park wiejski Zaskocz

1982/ Zarządzenie Nr 77/82 Wojewody Toruńskiego z dnia 31 grudnia 1982 r.
/wiek ok. 200 lat zniszczony przez wiatr

3

Platan

Park wiejski Zaskocz

1993/ Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r.

4

Klon pospolity

Park wiejski Zaskocz

1993/ Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r.

5

Aleja 121 drzew: igliczni trójcierniowej (w tym 2. wiatrołomy)

Osieczek, aleja drzew przy drodze
Wąbrzeźno - Lembarg

1998/ Rozporządzenie Nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r.

6

Buk pospolity

Łopatki w pobliżu szkoły

1998/ Rozporządzenie Nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r.
/utracił funkcje życiowe

7

Dąb szypułkowy

Łopatki

1998/ Rozporządzenie Nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r.

8

Dąb szypułkow

Łopatki

1998/ Rozporządzenie Nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r.

Gmina Płużnica

1

Grupa 7 drzew:  1 Dąb szypułkowy-Quercus robur;
 7 Lip drobnolistnych- Tilia cordata

Józefkowo
(oddz. 39c) – las koło parku

Zarządzenie Nr 44/82 Wojewody Toruńskiego z dnia 25 sierpnia 1982 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
zmiana: Rozporządzenie Nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody tworów przyrody położonych na terenie województwa toruńskiego
oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody nieistniejących pomników

2

2 Dęby szypułkowe- Quercus robur;
1 Buk pospolity- Fagus sylvatica

Józefkowo - park szkolny

Komunikat Nr 1/70 Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Bydgoszczy z dnia 31 lipca 1970r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody w woj. bydgoskim

3

10 Dębów szypułkowych- Quercus robur

Leśnictwo Wronie, oddz. 39c, las koło parku

Rozporządzenie Nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody położonych na terenie województwa toruńskiego oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody
nieistniejących pomników

4

miejsce lęgowe ptaków

wyspa na jeziorze Wieczno - odnoga Bartoszewicka

Rozporządzenie Nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody położonych na terenie województwa toruńskiego oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody
nieistniejących pomników

5

Aleja przydrożna
 - 2 Graby zwyczajne,
 - 132 Jesiony wyniosłe,
 - 70 Kasztanowców zwyczajnych,
 - 1 Klon pospolity, 
 - 4 Lipy drobnolistna 

Wzdłuż drogi nr 1716 C relacji Płużnica – Dźwierzno (odcinek Płużnica – Orłowo) stanowiącej dz. nr 232 obręb ewidencyjny Płużnica i dz. 
nr 30, 155 i 156 obręb ewidencyjny Ostrowo

 Rozporządzenie Nr 36/94 Wojewody Toruńskiego z dnia 24 października 1994 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów
Przyrody nieistniejących pomników przyrody
zmiana: Uchwała Nr XXX/202/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Płużnica
zmiana: Uchwała Nr X/83/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych
Gminy Płużnica
zmiana: Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
zmiana: Uchwała Nr XXI/156/2016 Rady Gminy
Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody
zmiana: Uchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
zmiana: Uchwała Nr XLI/279/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
zmiana: Uchwała nr L/335/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
zmiana: Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
zmiana: Uchwała nr XI/94/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
zmiana: Uchwała nr XXVI/187/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
zmiana: Uchwała Nr XLIII/335/2022
Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
z wybranych pomników przyrody

6

Dąb szypułkowy 

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń,
Leśnictwo Wronie,
oddz. 39a

Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody nieistniejących pomników przyrody

Gmina Ryńsk

1

Cis pospolity
("Cis Mikołaja z Ryńska")

Znajduje się na terenie zespołu dworsko-pałacowego

Dz.Urz. W.R.N. w Bydgoszczy Nr 12 poz. 92 z 1960 r.

2

Buk pospolity
(skupienie 2 sztuk)

Znajduje się na terenie Leśnictwa Wronie w oddziale 31t

Zarządzenie Nr 43/77 Wojewody Toruńskiego Zarządzenie Nr 35/88 Wojewody Toruńskiego

3

Lipa Drobnolistna 
(pomnik jednoobiektowy)

Znajduje się na terenie wsi
Sosnówka przy drodze gminnej prowadzącej do Ludowic

Zarządzenie Nr 54/78 Wojewody Toruńskiego

4

Dąb Szypułkowy 
(skupienie 4 sztuk)

Znajduje się na terenie zespołu
dworsko-pałacowego

Zarządzenie Nr 46/80 Wojewody Toruńskiego

5

Dąb Szypułkowy 
(skupienie 2 sztuk)

Znajduje się na terenie Leśnictwa Nielub

Zarządzenie Nr 66/83 Wojewody Toruńskiego

6

Głaz Narzutowy
(pomnik jednoobiektowy)

Znajduje się na terenie Leśnictwa Nielub

Zarządzenie Nr 42/XII/86 Wojewody Toruńskiego

7

Jodła Pospolita
(skupienie 5 sztuk)

Znajduje się na terenie Leśnictwa Wronie w oddziale 25j

Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

8

Jodła Pospolita
(pomnik jednoobiektowy)

Znajduje się na terenie Leśnictwa Wronie w oddziale 25r

Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

9

Kasztanowiec Zwyczajny
(drzewo po rozłamaniu)

Teren byłego parku dworskiego, obecnie na gruntach prywatnych

Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

10

Dąb Szypułkowy
drzewo obumarłe

Teren cmentarza ewangelickiego

Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

11

Dąb Szypułkowy, Kasztanowiec Zwyczajny
(drzewo po rozłamaniu)

Znajduje się na terenie zespołu dworsko-pałacowego

Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

12

Dąb Szypułkowy
(drzewo obumarłe)

Znajduje się na terenie Lesnictwa Wronie w oddziale 37j

Rozporządzenie Nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

Miasto Wąbrzeźno

1

Dąb szypułkowy

ul. Wolności 44 (Starostwo Powiatowe)

Uchwała nr XIX/158/2000 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uznania dębu szypułkowego położonego w obrębie działki zadrzewionej nr 662/5 przy ul. Wolności 44 za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 13.07.2001 r., nr 42, poz. 852)

2

Jesion wyniosły 

ul. Pod Młynik 4A, naprzeciw Domu Pomocy Społecznej

Uchwała nr XX/138/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 08.06.2012 r., poz. 1276)