Wszystkie aktualności PCPR

Wszystkie aktualności PCPR

 • Święto Rodzicielstwa Zastępczego

  Święto Rodzicielstwa Zastępczego

  Pamiętając o Święcie Rodzicielstwa Zastępczego przypadającym na dzień 30 maja Samorząd Powiatu Wąbrzeskiego uczcił ten dzień uroczystymi obchodami. W dniu 12 czerwca 2024 r., w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Przewodniczący Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Marek Markowski wraz ze Starostą Wąbrzeskim Krzysztofem Maćkiewiczem oraz Członkami Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Pawłem Bartoś oraz Krzysztofem Huzarskim i Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Jarosławem Rybszlegerem uczestniczyli w spotkaniu wraz z rodzinami zastępczymi z terenu Powiatu Wąbrzeskiego. 

 • Spotkanie wychowanków pieczy zastępczej z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy Oddział II we Wroniu z cyklu „Łączenie pokoleń – zabawa wczoraj i dziś. Zabawy na świeżym powietrzu”

  Spotkanie wychowanków pieczy zastępczej z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy Oddział II we Wroniu z cyklu „Łączenie pokoleń – zabawa wczoraj i dziś. Zabawy na świeżym powietrzu”

     W dniu 06.06.2024 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy Oddział II we Wroniu odbyło się kolejne już spotkanie wychowanków pieczy zastępczej i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z uczestnikami ww. Domu, z cyklu „Łączenie pokoleń – zabawa wczoraj i dziś. Zabawy na świeżym powietrzu”.

   

 • Dzień dziecka

  Dzień dziecka


     W dniu 31 maja młodsi wychowankowie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego  oraz wychowankowie naszej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach zostali zaproszeni przez Firmę ZPTSz Katarzynki  prowadzoną przez Panią Halinę Błażejewicz-Sowa oraz Firmę Mirpol Akcesoria prowadzoną przez Pana Mirosława Błażejewicza z okazji Dnia Dziecka. 

   

 • Konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

  Konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż ogłoszona została VI edycja konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” organizowanego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 • Życzenia

  Życzenia

  Drogie Rodziny Zastępcze!

  Życzymy Wam pogodnych, pełnych satysfakcji i spełnienia dni, czerpania radości z uśmiechu i każdego sukcesu dziecka, które otoczyliście swoją miłością i opieką.

  Z wyrazami szacunku i uznania
  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  wraz z pracownikami.

Stronicowanie