Przebudowa drogi powiatowej Książki - Brudzawki

  • Przebudowa drogi
  • Przebudowa drogi
  • Przebudowa drogi
  • Przebudowa drogi

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1713C Książki Kruszyny

27 kwietnia 2017 r. odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu. Radni zmieniając budżet powiatu na rok 2017 zadecydowała o przystąpieniu z Gminą Książki do odnowienia nawierzchni drogi powiatowej nr 1713 C Książki – Kruszyny na odcinku Książki – Brudzawki. Wprowadzając to nowe zadanie inwestycyjne w budżecie powiatu zabezpieczono kwotę 200 000,00 zł na ten cel, a także kwotę w tej samej wysokości, jako dotacja z budżetu Gminy Książki.
W ramach zrealizowanego zadania dnowiono około 1,6 km nawierzchni drogi powiatowej 1713C z miejscowości Książki w kierunku Brudzawek. Mieszkańcom powiatu w dniu 9 września 2017 r. oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi. Zakres prac obejmował ułożenie specjalistycznego dywanika, wykonanie profilu nawierzchni, utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
 
Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o.

Inwestycja Powiatu Wąbrzeskiego o wartości 417 070,00 zł została sfinansowana w 50 %  ze środków własnych Powiatu i 50% z budżetu Gminy Książki.
 

 

  • Przebudowa drogi
  • Przebudowa drogi
  • Przebudowa drogi
  • Przebudowa drogi