Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabiitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznawane corocznie Powiatowi Wąbrzeskiemu zostają podzielone na różne zadania zadania mające skierowane na pomoc osobom z niepełnosprawnościami w tym m.in. na: przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w kwocie dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
 

W ramach środków PFRON niepełnosprawni mogą wnioskować o przyznanie środków na różne zadania, których szczegóły są omówione w zakładce "rehabilitacja społeczna".

Ponadto w Powiecie Wąbrzeskim realizowane są różne programy, w ramach których można uzyskać m.in. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania lub pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji  w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej .