Staże zawodowe dla uczniów ZSZ i ZS we Wroniu

Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu

Cel projektu: podwyższenie umiejętności praktycznych 50 uczniów Zespołu Szkół we Wroniu i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w rzeczywistych warunkach pracy poprzez udział w wysokiej jakości stażach zawodowych u pracodawców i przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego do 30 września 2017 r.

Staże zostały zrealizowane w wymiarze 150 godzin dla każdego ucznia u pracodawców w okresie wakacji letnich w lipcu i sierpniu 2016 oraz 2017 r. W ZS we Wroniu w stażach wzięli udział uczniowie technikum informatycznego, technikum rolniczego, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum architektury krajobrazu. W ZSZ w Wąbrzeźnie z oferowanego wsparcia skorzystali uczniowie technikum: logistycznego, mechatronicznego, hotelarstwa, ekonomicznego, handlowego oraz obsługi turystycznej.

Dzięki uczestnictwie w projekcie 50 uczniów podniosło, nabyło lub uzupełniło umiejętności praktyczne. Uczniowie zyskali też doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy i wiedzę na temat zawodu. Projekt zakładał również współpracę szkół z pracodawcami w zakresie opracowania programów staży oraz ich organizacji. Powiat Wąbrzeski jako organizator stażu zapewnił uczniom stypendium stażowe, ubezpieczenie, odzież roboczą i zwrot kosztów dojazdu.

Wartość projektu wynosi 140 937,50 zł w tym:

 • wkład Funduszy Europejskich w wysokości 119 796,87 zł,
 • wkład budżetu państwa w wysokości 14 093,75 zł,
 • wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego w wysokości 7 046,88 zł.

„Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu”

 • Staże zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Staże zawodowe