Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

 • Zaproszenie do wspólnego zaprezentowania Powiatu Wąbrzeskiego na dożynkach wojewódzkich w Grudziądzu

  Zaproszenie do wspólnego zaprezentowania Powiatu Wąbrzeskiego na dożynkach wojewódzkich w Grudziądzu

  Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz zaprasza wszystkie chętne Kóła Gospodyń Wiejskich z terenu naszego powiatu do reprezentowania Powiatu Wąbrzeskiego w konkursie na najciekawsze stoisko dożynkowe, najładniejszy współczesny wieniec lub ozdobę dożynkową” bądź najładniejszy wieniec wykonany w stylu tradycyjnym.

   

 • Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

  Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

     Program adresowany jest do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym oraz zawodowym poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Pomoc udzielana jest przez samorządy powiatowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
    

 • ZUS zaplanował kolejne dyżury telefoniczne

  ZUS zaplanował kolejne dyżury telefoniczne

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje kolejne dyżury eksperckie. W dniach 20-24 maja pod telefonem czekać będą eksperci, których będzie można zapytać m.in. o emerytury, renty, zasiłki, rehabilitację leczniczą, świadczenie przedemerytalne, ulgi w spłacie należności, 800+, czy 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

   

 • Samorząd Uczniowski ZSO w Wąbrzeźnie będzie miał wpływ na zakres prac remontowych w szkole

  Samorząd Uczniowski ZSO w Wąbrzeźnie będzie miał wpływ na zakres prac remontowych w szkole

  W dniu 17 maja 2024 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie z inicjatywy Starosty Wąbrzeskiego Krzysztofa Maćkiewicza odbyło się spotkanie z Samorządem Uczniowskim i Dyrektorem szkoły Aleksandrem Czarneckim w sprawie planowanej renowacji auli, korytarzy i sal lekcyjnych. 

   

 • Odbyła się II sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

  Odbyła się II sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

  W dniu 16 maja odbyła się II sesja Rady Powiatu. Radni po przyjęciu proponowanego porządku wysłuchali informacji Starosty z prac Zarządu między sesjami.

   

 • Obowiązkowy KSeF przesunięty na 1 lutego 2026 r.

  Obowiązkowy KSeF przesunięty na 1 lutego 2026 r.

  Sejm przyjął ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF do 1 lutego 2026 r. W kolejnym etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje dwuetapowe wprowadzenie obowiązku. To oznacza, że proces wystawiania faktur z punktu widzenia przedsiębiorców nie ulega na razie zmianie.

   

 • Dorabiający do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego muszą rozliczyć się z ZUS-em

  Dorabiający do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego muszą rozliczyć się z ZUS-em

  Do 31 maja osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku  przedemerytalnego mają czas na dostarczenie do ZUS-u zaświadczenia o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.

   

 • Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej ze środków PFRON dla mieszkańców powiatu wąbrzeskiego

  Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej ze środków PFRON dla mieszkańców powiatu wąbrzeskiego

  Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie zaprasza do składania wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   

 • Rozpoczęcie naboru wniosków dotyczących zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

  Rozpoczęcie naboru wniosków dotyczących zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie informuje, iż od dnia 15 maja 2024r. rozpoczyna nabór wniosków dotyczących zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON.

 • Seniorze, zmieniłeś konto lub adres? Poinformuj o tym ZUS

  Seniorze, zmieniłeś konto lub adres? Poinformuj o tym ZUS

  Emeryci, renciści, a także inne osoby, które pobierają świadczenia z ZUS-u, powinny pamiętać o tym, aby z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować Zakład o zmianie adresu lub konta bankowego. Niedopełnienie tej formalności może mieć wpływ na wypłatę emerytury czy renty, która może zostać zwrócona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Stronicowanie