Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

 • W Kurkocinie odbyła się uroczystość upamiętniająca pomordowanych podczas II wojny światowej

  W Kurkocinie odbyła się uroczystość upamiętniająca pomordowanych podczas II wojny światowej

  W sobotę 16 września pod Pomnikiem Pomordowanych w Kurkocinie odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary II wojny światowej. W uroczystości wzięli udział Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, Wice Karol Sarnecki, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Markowski oraz przedstawiciele samorządów gmin, jednostek straży pożarnej, policji, harcerze i mieszkańcy powiatu. 

 • Uroczystość przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Kurkocinie

  Uroczystość przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Kurkocinie

  16 września w Kurkocinie odbyła się uroczystość przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W uroczystości wziął udział  Karol Sarnecki -Wicestarosta. 

 • Msza Św. w hołdzie Ofiarom poległym w czasie II Wojny Światowej w piaskowni w Łopatkach

  Msza Św. w hołdzie Ofiarom poległym w czasie II Wojny Światowej w piaskowni w Łopatkach

  W sobotę 16 września przy pomniku w Łopatkach odprawiona Msza święta odprawiona w hołdzie Ofiarom poległym w czasie II Wojny Światowej w piaskowni w Łopatkach i innych miejscach walki i męczeństwa.

  Kwiaty i znicze upamiętniające pomordowanych złożyli Przedstawiciele Zarządu Powiatu Wicestarosta Karol Sarnecki oraz Członek Zarządu Bożena Szpryniecka wraz z Radnym Rady Powiatu Mieczysławem Husarzem. 

 • Ogłaszamy XIX edycję Powiatowego Konkursu Literackiego dla Osób z Niepełnosprawnościami "Wyprawy Literackie"

  Ogłaszamy XIX edycję Powiatowego Konkursu Literackiego dla Osób z Niepełnosprawnościami "Wyprawy Literackie"

  7W konkursie mogą wziąć udział osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w różnym wieku, z terenu powiatu wąbrzeskiego, z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez ZUS lub PZOON (warunek konieczny).

 • Ruszyła kolejna edycja programu dla seniorów naszego powiatu!

  Ruszyła kolejna edycja programu dla seniorów naszego powiatu!

  Dnia 6 września 2023 r. zainaugurowaliśmy kolejną edycję „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Grupa liczy 25 osób. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. 

 • Ogłoszenie o wykonywanych pracach remontowych (treść w notatce)

  W dniach 25-29 września na przejeździe kolejowym w Czystochlebiu będą wykonywane prace remontowewe!

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku - wykonawca robót torowych informuje, że w dniach od 25 do 29 września wykonywane będą prace związane z remontem nawierzchni w przejeździe kolejowym na linii kolejowej nr 353 w ciągu drogi powiatowej nr 1722C w miejscowości Czystochleb. 

 • grupa uczniów na dziedzińcu szkoły

  Uczniowie pozyskali grant w wysokości 8 tysięcy złotych i zorganizują EKO piknik!

  W wakacje uczniowie ZSO  w Wąbrzeźnie napisali i złożyli wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o grant na realizację projektu o zagrożeniach związanych z ociepleniem klimatu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i szkole przyznano grant w wysokości 8 tysięcy złotych.

 • Uczniowie ZSO w teatrze

  Uczniowie ZSO z Don Juanem w Horzycy

  Piątkowy wieczór uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących spędzili w teatrze Horzycy w Toruniu. Był to pierwszy w tym roku szkolnym wyjazd licealistów do teatru.

 • Znak wskazujący na miejsca parkingowe

  Informacja dotycząca kart parkingowych

  Od 29 września 2023 r. w związku z wygaśnięciem § 18a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, osoba z niepełnosprawnością będzie musiała złożyć wniosek osobiście, z wyjątkiem: 
  1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
  2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców
  3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd. 

 • 25 – lecie powiatów – jubileuszowy Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Wąbrzeźnie

  25 – lecie powiatów – jubileuszowy Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Wąbrzeźnie

  W piątek 15 września 2023 r. w Wąbrzeskim Domu Kultury gościliśmy Starostów i Prezydentów powiatów naszego województwa wszystkich kadencji od 1998 r.. Jubileusz 25-lecia zorganizowany przez Prezydium Konwentu tj.: Przewodniczącego – Starostę Wąbrzeskiego Krzysztofa Maćkiewicza oraz Wiceprzewodniczących Konwentu: Starostę Brodnickiego Piotra Boińskiego oraz Starostę Żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony samorządowców. 

Stronicowanie