Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

 • Narysowany na kostce brukowej znaczek osoby na wózku

  Informacja dotycząca okresu ważności orzeczeń oraz kart parkingowych

  W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 05 maja 2023 r. ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.852). Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 maja 2023 r., jednakże przepisy dotyczące m.in.: ważności orzeczeń (tj.: art.10, art.23-24) wchodzą w życie z dniem 06 SIERPNIA 2023 r.*.

 • Odbyła się XLI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

  Odbyła się XLI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

  Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

 • Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 31 sierpnia 2023 r.

  Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 31 sierpnia 2023 r.

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 31 sierpnia 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej...

 • Ekran laptopa na którym wyświetlane są wykresy

  Weź udział w badaniu GUS i zmieniaj polskie rolnictwo

  Szanowni Państwo! Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. realizowane będzie badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych. 

 • Starosta Wąbrzeski bierze udział w XXIX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich

  Starosta Wąbrzeski bierze udział w XXIX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich

  Jak co roku organizowane przez Związek wydarzenie jest miejscem rozmowy na temat bieżącej sytuacji w samorządach powiatowych, w tym dotyczących finansów, ochrony zdrowia, oświaty, transportu i innych ważkich problemów jednostek samorządu terytorialnego.

 • Grupa uczennic w białych fartuchach

  Spójrzcie, jak fajnie jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących!

  W piątek 26 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie odbyły się Drzwi Otwarte, na które zaprosiliśmy ósmoklasistów ze szkół podstawowych Powiatu Wąbrzeskiego.

 • II Samorządowy Turniej Gry w Kręgle

  II Samorządowy Turniej Gry w Kręgle

  W poniedziałek 29 maja z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Zakładzie Aktywności Zawodowej "Kręgielnia MANGO" zorganizowano II Samorządowy Turniej Gry w Kręgle.

 • Szkolimy przyszłych pracowników - kurs spawania metodą MAG w Zespole Szkół

  Szkolimy przyszłych pracowników - kurs spawania metodą MAG w Zespole Szkół

  Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie w ramach Funduszu Pracy  po raz kolejny realizuje kursy spawania dla swoich klientów z Powiatu Wąbrzeskiego.

 • Zielone zboże w słońcu

  Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D

  Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa, będą mogli starać się o dofinansowanie. Wsparcie pochodzi z budżetu  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Plakat informujący o naborze na studia w wąbrzeskim ośrodku zamiejscowym akademii jagiellońskiej treść plakatu w opisie newsa

  Czas na studia w Powiecie Wąbrzeskim! Administracja, pedagogika i informatyka na wyciągnięcie ręki

  Dnia 27 lutego br. Prorektor ds. Naukowych i współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi — dr Andrzej Potoczek — oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie — Aleksander Czarnecki — podpisali Porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Jagiellońską a Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

Stronicowanie