Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

 • Podsumowanie programu zapobiegania upadkom dla seniorów w roku 2023

  Podsumowanie programu zapobiegania upadkom dla seniorów w roku 2023

  Dnia 30 listopada 2023 roku odbyły się ostatnie zajęcia Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2023. Seniorzy ćwiczyli pod czujnym okiem trenera aktywności fizycznej od początku września tego roku, trzy razy w tygodniu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. 

 • Szkolenie dla kadry kierowniczej i nauczycieli szkół Powiatu Wąbrzeskiego

  Szkolenie dla kadry kierowniczej i nauczycieli szkół Powiatu Wąbrzeskiego

  Dnia 05.12.2023 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej i nauczycieli szkół Powiatu Wąbrzeskiego. Szkolenie dotyczyło analizy i interpretacji wyników egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 szkół podstawowych Powiatu Wąbrzeskiego.

 • Powiat rypiński gospodarzem Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Powiat Rypiński gospodarzem Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  5 grudnia w Rypinie trwały obrady Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Starosta Rypiński Jarosław Sochacki, jako gospodarz obrad, przywitał wszystkich gości i przedstawił zrealizowane przez samorząd powiatu rypińskiego w latach 2018-2023 inwestycje. 
 • Stopnie alarmowe - do 28 lutego 2024r.

  Stopnie alarmowe - do 29 lutego 2024r.

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej...

 • Dzieci wykazały się wiedzą na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego

  Dzieci wykazały się wiedzą na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego

  W dniu 28 listopada w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego organizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie pod hasłem "Czujka na straży twojego bezpieczeństwa". W spotkaniu wziął udział Wicestarosta Karol Sarnecki.

 • Jestem Rodzicem Zastępczym – Może i Ty do Nas dołączysz? 

  Jestem Rodzicem Zastępczym – Może i Ty do Nas dołączysz? 

  Dzielimy się z Państwem następnym zadaniem, które zrealizowaliśmy w prowadzonej przez tut. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kampanii społecznej „Niezastąpieni Zastępczy”.
 • Zmiana godzin pracy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

  Zmiana godzin pracy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

  Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie, od dnia 04.12.2023 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie czynny...

 • Pracownicy socjalni z Powiatu Wąbrzeskiego wyróżnieni!

  Pracownicy socjalni z Powiatu Wąbrzeskiego wyróżnieni!

  W ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu konkursie pn. „Pracownik Socjalny Kujaw i Pomorza” dwóch pracowników socjalnych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego otrzymało wyróżnienia za nowatorskie rozwiązania na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem innowacyjnych metod pracy socjalnej, wdrażanie i realizację programów na rzecz lokalnego środowiska, w tym seniorów, dzieci i młodzieży oraz za wyróżnianie się postawa i podejściem do pracy, podejmowanie wyzwań i kreowanie zmiany społecznej w środowisku lokalnym.

   

 • Podsumowania działań projektowych „Rodzina w Centrum 3”

  Podsumowanie działań projektowych „Rodzina w Centrum 3”

  Dobiegła końca trzecia edycja projektu „Rodzina w Centrum 3” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

   

 • Kongres Regionalistów – kolejne spotkanie pełne wiedzy, kolorów i pasji

  Kongres Regionalistów – kolejne spotkanie pełne wiedzy, kolorów i pasji

  W dniu 16 listopada w zespole pałacowym w Ostromecko odbył się II Kongres Regionalistów Kujawsko-Pomorskich. Dyskutowano przede wszystkim o wyzwaniach związanych z edukacją regionalną. 

Stronicowanie