Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu III".

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na zajęcia w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu III".

2021.09.08

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe ...