Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

KURS PRAWA JAZDY

Rusza kurs na prawo jazdy kat. B dla uczniów w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”

2020.02.25

W związku z zakończonym naborem na kurs prawa jazdy kat. B 17 uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe rozpoczęło udział w zajęciach teoretycznych

Zakupy dla szkół

Do szkoły trafiły kolejne pomoce dydaktyczne dla przedmiotów mechanicznych

2020.02.19

Pomoce zostały przekazane na potrzeby realizacji Projektu : „Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.