Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

W Zespole Szkół w Wąbrzeźnie w ramach unijnego projektu  trwają  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  dla technika organizacji turystyki.

W Zespole Szkół w Wąbrzeźnie w ramach unijnego projektu trwają dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla technika organizacji turystyki.

2021.06.16

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego.  Zawód technika organizacji turystyki ma szerokie możliwości  zatrudnienia w sektorze usług turystycznych