Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Jak zadbać o czyste powietrze w naszym powiecie?

Jak zadbać o czyste powietrze w naszym powiecie?

2021.02.12

Z raportów służb ochrony środowiska wynika, że w naszym regionie odnotowujemy stałe lub okresowe przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego i związków toksycznych, przede wszystkim benzo(a)pirenu, których źródłem jest tak zwana niska emisja, głównie domowe piece grzewcze i lokalne kotłownie węglowe...

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat

2020.10.19

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 15 października 2020 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat pn. „Zajęcia Integracyjne w NMŚ”.

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat

2020.10.16

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 15 października 2020 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat pn. „Zajęcia Integracyjne w NMŚ”.