Aktualności z Oświaty 2017 - 2019

Aktualności z Oświaty 2017 - 2019

 • Maturalny sukces

  Maturalny sukces

  Dnia 30 sierpnia w Toruniu odbyła się narada dyrektorów szkół toruńskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W trakcie narady Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik podsumował m.in. wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych oraz wręczył Listy Gratulacyjne dyrektorom szkół rejonu toruńskiego, w których egzamin dojrzałości wypadł najlepiej. Wśród  dziesiątki wyróżnionych szkół znalazło się także Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie.

   

 • Powierzenie stanowisk

  Powierzenie stanowisk dyrektorów

  W okresie wakacyjnym Zarząd Powiatu w związku z upływem kadencji Dyrektorów Zespołu Szkół we Wroniu i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zorganizował procedurę konkursową w celu powołania nowej kadencji. W obu przypadkach, na stanowiska komisja konkursowa wybrała osoby dotychczas pełniące funkcje dyrektorów, tj. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Panią Elżbietę Chodzińską, natomiast w Zespole Szkół we Wroniu Pana Bogusława Gumułę.. 

 • Awans zawodowy

  Awans zawodowy nauczyciela terapeuty

  Pani Joanna Smogorzewska - terapeutka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym złożyła do Starostwa Powiatowego wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego ubiegając się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zarząd Powiatu uchwałą powołał Komisję Egzaminacyjną niezbędną do ...

Stronicowanie