Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Narodowe Święto Niepodległości w Wąbrzeźnie

Narodowe Święto Niepodległości w Wąbrzeźnie

2020.11.12

Dnia 11 listopada 2020 r. władze samorządowe Powiatu Wąbrzeskiego - Przewodniczący Rady Powiatu Marek Markowski, Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz i Wicestarosta Karol Sarnecki, Gminy Miejskiej Wąbrzeźno - Przewodnicząca Rady Miasta Aleksandra Basikowska, Zastępca Burmistrza Wojciech Trzciński, Gminy Książki - Wójt Gminy Krzysztof Zieliński, Gminy Dębowa Łąka - Przewodniczący Rady Gminy Jan Maciejewski, Wójt Gminy Stanisław Szarowski, upamiętniły Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości złożeniem wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz Pomnikiem Zwycięstwa na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie...

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat

2020.10.19

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 15 października 2020 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat pn. „Zajęcia Integracyjne w NMŚ”.