Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Popołudnie SPA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Czwarte popołudnie SPA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące

2020.01.13

W poniedziałkowe popołudnie dziewczyny z grup internackich - Weronika, Marysia, Natalia i Kasia przygotowywały maseczkę kawową.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Informacja dla rodziców uczniów rozpoczynajacych naukę w szkole branżowej I- go stopnia (zawodowa)

2020.01.13

W zawiązku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty (Prawo oświatowe z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 996) zmianie ulegnie dopuszczalny wiek młodocianych, którzy będą mogli świadczyć lekkie prace lub wykonywać obowiązki pracownicze w ramach przygotowania zawodowego.

Nabór do projektu

Rozpoczęliśmy nabór 180 uczniów do projektu "Przez naukę do sukcesu III"

2020.01.10

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 

 

Ogłoszenie o naborze

Ogłaszamy nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca III”

2020.01.10

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Plakat turniej

Turniej siatkarski Starosty Wąbrzeskiego

2020.01.10