Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Jak zadbać o czyste powietrze w naszym powiecie?

Jak zadbać o czyste powietrze w naszym powiecie?

2021.02.12

Z raportów służb ochrony środowiska wynika, że w naszym regionie odnotowujemy stałe lub okresowe przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego i związków toksycznych, przede wszystkim benzo(a)pirenu, których źródłem jest tak zwana niska emisja, głównie domowe piece grzewcze i lokalne kotłownie węglowe...