Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

spotkanie

„Wąbrzeskie Wspomnienia. Niezwykłe losy zwykłych ludzi”

2018.06.26

Dnia 21 czerwca w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyła się promocja drugiego już tomu publikacji „Wąbrzeskie wspomnienia. Niezwykłe losy zwykłych ludzi”. Książka stanowi zbiór tekstów napisanych przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie na  Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli nasza historie" pod okiem Grzegorza Banasia. 

Wizyta w Starostwie

Goście z Alsfeld z wizytą w Starostwie Powiatowym

2018.06.22

Dnia 20 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie młodzieży ze szkół: Albert-Schweitzer-Schule w Alsfeld (Hessen) w Niemczech i ZSO w Wąbrzeźnie z władzami Powiatu.

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

2018.06.22

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą czwartą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

Kurs barmański

Kurs barmański dla uczniów szkół ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu

2018.06.20

W dniach 16-22 czerwca 2018 roku w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, realizowane są w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie kursy barmańskie.

Joanna Bator

Spotkanie autorskie z Joanną Bator

2018.06.19

Piątkowe spotkanie autorskie w wąbrzeskiej bibliotece było wydarzeniem wyjątkowym. Po raz pierwszy w nowej siedzibie, w otoczeniu książek, w prawdziwie bibliofilskiej atmosferze gościliśmy wybitną pisarkę i jak się okazało przemiłą rozmówczynię – Joannę Bator. 

Szkoła zawodowców

Uczniowie ZSZ w Wąbrzeźnie wzięli udział w innowacyjnych zajęciach pozalekcyjnych

2018.06.18

Uczniowie naszej szłoły, w roku szkolnym 2017/2018, brali udział w zajęciach wyjazdowych realizowanych w ramach projektu "Szkoła zawodowców". Zajęcia realizowane były na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. W projekcie wzięło udział 30 uczniów z technikum mechanicznego, logistycznego i mechatronicznego wraz z opiekunami.