Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach

2021.06.17

Od godz. 12:00 dnia 18.06.2021 do godz. 20:00 dnia 21.06.2021 w całym województwie kujawsko-pomorskim prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 20°C.

 

 

W Zespole Szkół w Wąbrzeźnie w ramach unijnego projektu  trwają  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  dla technika organizacji turystyki.

W Zespole Szkół w Wąbrzeźnie w ramach unijnego projektu trwają dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla technika organizacji turystyki.

2021.06.16

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego.  Zawód technika organizacji turystyki ma szerokie możliwości  zatrudnienia w sektorze usług turystycznych

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2021.06.16

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz na 15 czerwca zwołał, po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, konwent w trybie stacjonarnym. Przybyłych powitał i zaprezentował powiat, gospodarz Konwentu Starosta Grudziądzki Adam Olejnik...

Zarząd Powiatu podpisał umowę na przebudowę drugiej części drogi Czaple - Ryńsk

Zarząd Powiatu podpisał umowę na przebudowę drugiej części drogi Czaple - Ryńsk

2021.06.15

W dniu 14 czerwca 2021 r.  w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie przedstawiciele Zarządu Powiatu, Starosta Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Karol Sarnecki oraz Skarbnik Krzysztof Goleń podpisali umowę z Prokurentem firmy Zakład Drogowo Budowlanego Rogowo Sp. z o.o. Sp. k. Magdaleną Gadomską na przebudowę drogi powiatowej nr 1717C Czaple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - Etap I od km 0+000 do km 3+680. Inwestycja znacznie usprawni komunikację pomiędzy drogami wojewódzkimi 548 i 551, które łączy oraz istotnie zwiększy bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierujących...

tort

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego za nami

2021.06.14

   W dniu 10 czerwca 2021 r. w restauracji „Oaza Bis” Sp.z o.o. odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które  połączone były ze spotkaniem dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci zorganizowanym w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych   i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. W spotkaniu uczestniczyły rodziny zastępcze z terenu Powiatu Wąbrzeskiego.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146. Część 1 - Etap I od km 0+005 do km 14+144, Część 2 - Etap II od km 15+146 do km 29+619

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146. Część 1 - Etap I od km 0+005 do km 14+144, Część 2 - Etap II od km 15+146 do km 29+619

2021.06.14

Szanowni Państwo...