Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Wizyta w Starostwie

Goście z Alsfeld z wizytą w Starostwie Powiatowym

2018.06.22

Dnia 20 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie młodzieży ze szkół: Albert-Schweitzer-Schule w Alsfeld (Hessen) w Niemczech i ZSO w Wąbrzeźnie z władzami Powiatu.

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

2018.06.22

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą czwartą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

Kurs barmański

Kurs barmański dla uczniów szkół ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu

2018.06.20

W dniach 16-22 czerwca 2018 roku w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, realizowane są w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie kursy barmańskie.

Joanna Bator

Spotkanie autorskie z Joanną Bator

2018.06.19

Piątkowe spotkanie autorskie w wąbrzeskiej bibliotece było wydarzeniem wyjątkowym. Po raz pierwszy w nowej siedzibie, w otoczeniu książek, w prawdziwie bibliofilskiej atmosferze gościliśmy wybitną pisarkę i jak się okazało przemiłą rozmówczynię – Joannę Bator. 

Szkoła zawodowców

Uczniowie ZSZ w Wąbrzeźnie wzięli udział w innowacyjnych zajęciach pozalekcyjnych

2018.06.18

Uczniowie naszej szłoły, w roku szkolnym 2017/2018, brali udział w zajęciach wyjazdowych realizowanych w ramach projektu "Szkoła zawodowców". Zajęcia realizowane były na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. W projekcie wzięło udział 30 uczniów z technikum mechanicznego, logistycznego i mechatronicznego wraz z opiekunami.

14 06 2018

Fotorelacja z przebiegu prac na drodze Wałycz-Wałyczyk

2018.06.15

Trwają prace przy realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723 Wałycz-Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228” dofinansowanego w wysokości 3 240 803,20 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ...

podpisanie umowy

Podpisanie umowy na "Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci"

2018.06.14

   Dnia 8.06.2018 r.  Powiat Wąbrzeski podpisał umowę z Wykonawcą na remont placówki opiekuńczo – wychowawczej w ramach realizowanego projektu pn. „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wąbrzeźno-Książki

Powiat Wąbrzeski otrzyma dofinansowanie na Przebudowę drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662

2018.06.13

W kwietniu bieżącego roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie lokalnej infrastruktury w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

logo

Zaproszenie na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, prowadzone w formie Mobilnych Punktów Informacyjnych

2018.06.13

Szanowni Państwo,

 

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Wybieram bibliotekę!

Escape room w wąbrzeskiej bibliotece

2018.06.11

7 czerwca br. w ramach obchodów Dni Wąbrzeźna biblioteka przygotowała, święcącą tryumfy na całym świecie, grę o nazwie „Escape room”. Zabawa ta ma swoje korzenie w świecie gier wirtualnych, które polegały na tym, by rozwiązać zagadki i uciec z zamkniętego pomieszczenia.

logo

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-promocyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Inicjuj z FIO na start”.

2018.06.11

Zaproszenie

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Inicjuj z FIO na start”.