Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

XXIX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Podczas listopadowej sesji radni zatwierdzili Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 oraz wyrazili zgodę na realizację projektu „Dziś nauka jutro praca II”

2017.12.04

W dniu 30 listopada odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu. Starosta Wąbrzeski w imieniu Zarządu Powiatu zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki...

warsztaty kartka

Wartszaty dla Rodzin Zastępczych "Świąteczna Kartka"

2017.12.01

Dnia 28 listopada 2017 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Wąbrzeźnie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Czystochlebia i Książek zorganizowało w Sali Powiatowego Urzędu Pracy, warsztaty dla rodzin zastępczych i wychowanków, których tematyką było przygotowywanie ozdób świątecznych specjalną technika jaką jest wiklina papierowa.

"Zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Wąbrzeskim..."

Już są wstępne wyniki rekrutacji w ramach projektu "Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim"!

2017.11.30

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że 27 listopada 2017 r. zakończyliśmy I i II etap rekrutacji w ramach projektu pt.  „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”...

SOSzW w Dębowej Łące

Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące

2017.11.29

Od 4 grudnia 2017 roku bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie wskazało wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach  realizacji programu „Za życiem”. Zgodnie z założeniami, funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Wąbrzeskim będzie pełnił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące.

Nie dla czadu

NIE dla czadu

2017.11.29

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera ponad sto osób a blisko dwa tysiące ulega podtruciu.

Zaproszenie na otwarte spotkanie

Zaproszenie na otwarte spotkanie

2017.11.29

Zaproszenie na otwarte spotkanie regionalne w ramach kampanii społeczno-informacyjnej „Wspólnie o Konstytucji”, dotyczące referendum konsultacyjnego ws. Konstytucji RP.

XXIX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

2017.11.28

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała zwołał dwudziestą ósmą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 30 listopada 2017 r. o godz.1400 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

-

Uczniowie z Wronia u Karola Okrasy

2017.11.24

Wśród zwyczajnych dni szkolnej nauki zdarzają się także te wyjątkowe, nietypowe, niepodobne do innych. Taki właśnie dzień uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przeżyli 21 listopada 2017 r., kiedy odbyła się wycieczka do ...

Komisja Oświaty

Komisja Rady Powiatu z wizytą w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

2017.11.24

W miniony piątek 17 listopada Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej – Gizela Pijar zaprosiła członków Komisji na spotkanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Dębowej Łące.

Pani Dyrektor Lucyna Szwulińska po przywitaniu radnych zaprosiła na spacer po zabytkowym obiekcie. Członkowie Komisji mieli okazję zobaczyć wyposażenie sal, sposób prowadzenia zajęć,
a także porozmawiać z biegającymi dookoła dziećmi. Uczniowie z uśmiechem przyjęli gości prezentując im jak przebiegają m.in. zajęcia muzyczne oraz kreatywne, na którym dziewczęta mogły uszyć własne kosmetyczki i świąteczne ozdoby.

W dalszej kolejności radni zostali zaproszeni do zwiedzania zabytkowej wieży po czym Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich do omówienia spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.

Członkowie Komisji zadawali pytania dotyczące nauczania oraz najważniejszych potrzeb placówki. Omówiono planowane do realizacji inwestycje a także projekty finansowane ze środków unijnych, o których dofinansowanie wnioskowała Pani Dyrektor.

 

Pfron

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2018r.

2017.11.24

W dniu 5 października 2017 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2018r.”...

-

Dzień Pracownika Socjalnego oraz Dzień Życzliwości i Pozdrowień

2017.11.22

21 listopada 2017 roku obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego, który połączony był  z Dniem Życzliwości i Pozdrowień. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji wszystkich pracowników odprawioną przez kapelana Domu Pomocy Społecznej...