Aktualności

Aktualności

 • 100 lat Niepodległości. Polska – Pomorze -Wąbrzeźno

  100 lat Niepodległości. Polska - Pomorze - Wąbrzeźno

  Z inicjatywy Starosty Wąbrzeskiego Krzysztofa Maćkiewicza w dniu 6 października 2018 r. w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyła się konferencja „ 100 lat Niepodległości. Polska – Pomorze – Wąbrzeźno”. Jej rozpoczęcie poprzedzone zostało uroczystym posadzeniem Dębu Niepodległości na dziedzińcu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie...

 • ZS WRONIE

  Pierwsze tygodnie po wakacjach w Zespole Szkół we Wroniu

  Pierwsze dni nowego roku szkolnego uczniowie z Wronia rozpoczęli z niezwykłym sukcesem! Jak wcześniej informowaliśmy, grupa uczniów w dniu 5 września wzięła udział w zawodach sportowo-obronnych szczebla wojewódzkiego dla szkół prowadzących klasy mundurowe, zorganizowanych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy we współpracy z Wojewódzkim Kuratorem Oświaty.

 • ZSO WĄBRZEŹNO

  Wrzesień w wąbrzeskim Ogólniaku

  18 września 2018 roku o godzinie 8:00, uczniowie wraz z opiekunami zgromadzili się na miejscu zbiórki. Zgodnie z tradycją rozpoczął się biwak integracyjny klas pierwszych. Na wycieczkę wybrała się większość uczniów klas pierwszych wraz z czterema opiekunami: wychowawcami – p. Agnieszką Turbak (Ia) i p. Jarosławem Krause (Ib), a także z p. Katarzyną Wiśniewską i p. Grzegorzem Banasiem.

 • -

  Odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) zwołuję trzydziestą szóstą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 11 października 2018 r. o godz.1300
  w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

   

 • -

  Spotkanie informacyjne Grudziądz

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 8 października 2018 roku w Hotelu Rudnik, ul. Miła 2, w Grudziądzu.,,,

 • Pożegnanie Kowaliszyn

  Spotkanie z okazji przejścia na emeryturę Pani Marty Kowaliszyn

  28 września 2018 r. w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie, aby w sposób szczególny podziękować za 23 lata pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów zrzeszonych w Wąbrzeskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski oraz za 18 lat pracy w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie Pani Marcie Kowaliszyn – Przewodniczącej i Kierownikowi obu instytucji. ..

 • logo - Ministersto Środowiska

  UWAGA – WAŻNE ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH !!!

  Informacja dla prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami.
     Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 1592 ), z dniem 5 września 2018r. weszły istotne zmiany m. in. w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992, z późn. zm.) o odpadach oraz  ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799, z późn. zm.), w zakresie dotyczącym zbierania, przetwarzania oraz magazynowania odpadów.

 • piknik

  VII Piknik Rodzinny

       W sobotę, dnia 22.09.2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Łopatkach odbył się VII Integracyjny Piknik dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego „Być z rodziną”, mający na celu integrację rodzin zastępczych oraz promocję rodzicielstwa zastępczego, zorganizowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz współudziale osób i firm z terenu Powiatu Wąbrzeskiego...
   

 • 100 lat Niepodległości. Polska – Pomorze -Wąbrzeźno

  100 lat Niepodległości. Polska – Pomorze -Wąbrzeźno

  W dniu 06 października 2018 r. w Wąbrzeskim Domu Kultury odbędzie się  konferencja  „100 lat Niepodległości. Polska – Pomorze -Wąbrzeźno”.

 • Debata

  Debata o przyszłości Unii Europejskiej

  Europejski Dialog Obywatelski poświęcony kierunkom Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2020 roku odbyła się dziś (26 września) w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. Organizatorami spotkania z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Wolfganga Muncha byli marszałek województwa Piotr Całbecki oraz prezydent Torunia Michał Zaleski. W debacie uczestniczył starosta Krzysztof Maćkiewicz...

 • Medal dla Kowaliszyn

  Medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis dla Pani Marty Kowaliszyn

  W dniu 24 września sesję sejmiku kujawsko -pomorskiego rozpoczęła uroczystość wręczenia najwyższych wojewódzkich odznaczeń. Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego odebrał długoletni radny województwa Stanisław ...

 • XV Bieg Uliczny

  XV Bieg Uliczny

  Już po raz piętnasty odbył się bieg uliczny z okazji nadania praw miejskich Radzyniowi Chełmińskiemu. Uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz trzecich gimnazjum mieli do pokonania dystans około 2,4 kilometra. Mimo, że w zawodach wzięli udział również zawodnicy ze szkół powiatu wąbrzeskiego i brodnickiego, to nasi uczniowie uplasowali się na pierwszych miejscach. W kategorii chłopców wygrał Paweł Romanowski, a w kategorii dziewcząt zwyciężyła Agnieszka Kozłowska...

 • puchar OSP

  Sukces wąbrzeskich strażaków

  Sprawdzenie i doskonalenie wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, Policjantów Ruchu Drogowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Ratowników Drogowych w udzielaniu pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych to główny cel Zlotu Gwieździstego.

 • PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

  Trwają prace remontowe w placówce opiekuńczo-wychowawczej

  W sezonie wakacyjnym rozpoczęły się prace budowlane związane z utworzeniem placówki opiekuńczo wychowawczej w Powiecie Wąbrzeskim. Budynek w Książkach po byłym DPS zostanie zaadoptowany do utworzenia domu dziecka, w którym przebywać będzie mogło 14 wychowanków.

 • PRZEBUDOWA

  Fotorelacja z przebiegu prac budowlanych na drodze Sitno-Książki

  Trwają prace na remontowanej drodze powiatowej nr 1710C (Wąbrzeźno – Książki). Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych DROBUD Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie zakończyło prace związane z układaniem  warstwy wiążącej na całym odcinku remontowanej drogi powiatowej.

Stronicowanie