Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

25–lecie istnienia Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

25–lecie istnienia Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

2021.10.06

   W dniu 29 września 2021 r. świętowaliśmy 25–lecie istnienia Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. Motto dnia brzmiało „Być z Sobą” aby przypomnieć jak ważne są więzi międzyludzkie, wzajemna życzliwość, troska o siebie, szacunek, szczególnie w takim miejscu jakim jest Dom Pomocy Społecznej. Uroczystość rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. Pawła Dąbrowskiego. Oprawę muzyczną podczas Mszy św. zapewniła schola składająca się z mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz dziewcząt z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pniewitem...
 

Logo przedstawiające trzy osoby w sercu

Wyjazdy kolonijne

2021.09.10

   Grupa wychowanków przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego miała możliwość skorzystania z wyjazdów wakacyjnych zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry oraz Hufiec ZHP Pałuki sfinansowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.