Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

tort

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego za nami

2021.06.14

   W dniu 10 czerwca 2021 r. w restauracji „Oaza Bis” Sp.z o.o. odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które  połączone były ze spotkaniem dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci zorganizowanym w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych   i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. W spotkaniu uczestniczyły rodziny zastępcze z terenu Powiatu Wąbrzeskiego.

Program „Aktywny samorząd”

Program „Aktywny samorząd”

2021.06.09

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypomina, iż do 31 sierpnia 2021 r. można aplikować o środki finansowe w ramach programu „Aktywny samorząd” w Module I. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością. Środki na jego realizację pochodzą  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

 

30 maja Święto Rodzicielstwa Zastępczego.

30 maja Święto Rodzicielstwa Zastępczego.

2021.05.28

Z okazji Święta Rodzicielstwa Zastępczego składamy Państwu serdeczne podziękowania za empatię, odwagę, odpowiedzialność oraz wysiłek włożony w sprawowanie opieki i wychowanie dzieci.

 

Wręczenie nagród w konkursie  „Moja Wielkanocna maskotka”

Wręczenie nagród w konkursie „Moja Wielkanocna maskotka”

2021.05.14

   W dniu 13 maja 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie, podczas którego Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, Pani Justyna Przybyłowska wręczyła nagrody i dyplomy laureatom i uczestnikom konkursu skierowanego do rodzin zastępczych wraz z wychowankami z terenu Powiatu Wąbrzeskiego pn.: „Moja Wielkanocna maskotka”, rozstrzygniętego 6 kwietnia 2021 r. 
 

Loga:  Zajęcia Klubowe WTZ

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

2021.04.29

   Program „Zajęcia klubowe w WTZ” adresowany jest do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. Celem programu jest  wsparcie osób z niepełnosprawnością w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym oraz zawodowym poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Jest on finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc udzielana jest przez samorządy powiatowe.