Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Trzecia edycja projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3”

Rozpoczęła się trzecia edycja projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3”

2021.02.25

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie jako jeden z 24 parterów projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych od dnia 1 stycznia 2021 roku rozpoczęło działania w ramach „Rodziny w Centrum 3”. Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2022 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 12.663.937,00 zł, dofinansowanie z UE 10.764.346,45 zł. Wartość projektu dla Powiatu Wąbrzeskiego na dwa lata realizacji projektu wynosi 985.553,00 zł.

 

logo - kontury 3 osób w sercu

KONKURS WIELKANOCNY MOJA WIELKANOCNA MASKOTKA

2021.02.17

KONKURS WIELKANOCNY MOJA WIELKANOCNA MASKOTKA

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
Termin Konkursu: od dnia 17.02.2021 r. do dnia 12.03.2021 r...

 

logo: „Aktywny samorząd”

„Aktywny samorząd” pilotażowy program w 2021 roku

2021.02.16

   Od 1 marca 2021 r. będzie można aplikować o wsparcie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W bieżącym roku realizowane będą następujące Moduły, obszary i zadania programu:

 

Jak zadbać o czyste powietrze w naszym powiecie?

Jak zadbać o czyste powietrze w naszym powiecie?

2021.02.12

Z raportów służb ochrony środowiska wynika, że w naszym regionie odnotowujemy stałe lub okresowe przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego i związków toksycznych, przede wszystkim benzo(a)pirenu, których źródłem jest tak zwana niska emisja, głównie domowe piece grzewcze i lokalne kotłownie węglowe...

LPGO: WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2021 R.

2021.01.25

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w terminie do 1 lutego 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie  w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” dotyczące obszarów B,C,D,F i G. W przypadku obszarów A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski na w/w obszary składane są w trybie ciągłym. Szczegółowe informacje na temat programu (treść programu, procedury, kierunki działań), dostępne są na stronie PFRON www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie...