Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Dyżur psychologa

Dyżur psychologa

2022.11.24

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w dniu 01.12.2022 r. oraz 15.12.2022 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 w siedzibie tut. Centrum przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie, pok. 203 będzie dyżurował psycholog,  w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, m.in. dla osób doświadczających przemocy w rodzinie...

 

POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2022.11.23

   W dniu 21 listopada 2022 r. w restauracji „Oaza Bis” odbyło spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci zorganizowanym w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, które połączone było  z przypadającym na dzień 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego.        
  

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

2022.11.18

   Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim Pracownikom serdeczne podziękowania za trud pracy włożonej w pomoc osobom potrzebującym...

  

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

2022.11.02

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż Powiat Wąbrzeski przystąpił do programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność! Mieszkanie dla absolwenta. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Jednostką realizującą program w Powiecie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie...