Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

logo przedstawiające trzy osoby w sercu

Wykaz jednostek funkcjonujących na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, udzielających wsparcia w zakresie przemocy w rodzinie, w tym dla osób stosujących przemoc w roku 2022

2022.01.28

Wykaz jednostek funkcjonujących na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, udzielających wsparcia w zakresie przemocy w rodzinie, w tym dla osób stosujących przemoc w roku 2022...

Obrady Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie

Obrady Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie

2022.01.21

   Dnia 12 stycznia 2022 r. Członkowie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa korzystając z zaproszenia Przewodniczącej Rady Justyny Przybyłowskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie obyli pierwsze posiedzenie w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie dzięki uprzejmości i gościnności Przewodniczącej Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Pani Annie Pelka oraz Kierownikowi ZAZ Krzysztofowi Fabiszewskiemu.

 

logo przedstawiajace 3 osoby w sercu

Wolne miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bliźnie

2022.01.21

   Środowiskowy Dom Samopomocy jest bezpieczną, przyjazną przestrzenią dla 30 dorosłych osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną. Czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00...

logo przedstawiające 3 osoby w sercu

Dyżur psychologa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej

2022.01.11

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w dniu 13.01.2022 r. oraz 27.01.2022 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 w siedzibie tut. Centrum przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie, pok. 203 będzie dyżurował psycholog, w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, m.in. dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Możliwe jest również poradnictwo w formie telefonicznej pod numerem telefonu 531063555.