Aktualności z PCPR

Aktualności z PCPR

 • Spotkanie wychowanków pieczy zastępczej z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy Oddział II we Wroniu

  Spotkanie wychowanków pieczy zastępczej z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy Oddział II we Wroniu

     21 października 2022 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy Oddział II we Wroniu odbyło się spotkanie wychowanków pieczy zastępczej z uczestnikami ww. Domu, którego tematem było „Łączenie pokoleń – zabawa wczoraj i dziś”...

    

 • Ćwiczenia strażackie w placówce

  Ćwiczenia strażackie w placówce

  Wszyscy wiemy jak ważna dla społeczeństwa jest praca strażaków. Aby mogli być oni skuteczni w swoich działaniach niezbędne są systematyczne ćwiczenia i szkolenia. Dlatego też Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach w porozumieniu z OSP Książki postanowiła użyczyć swojego budynku oraz boiska do przeprowadzenia ćwiczeń strażackich. Ćwiczenia te polegały na symulacji wybuchu pożaru oraz ewakuacji wychowanków wraz z personelem.

 • Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Dostępne mieszkanie

  Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Dostępne mieszkanie

        Informujemy, że Powiat Wąbrzeski przyjął zaproszenie do realizacji programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

     Jednostką wyznaczoną  do obsługi wniosków i realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.      

      Celem Programu Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

     Program realizowany będzie w latach 2022-2025.

 • Program „Zajęcia klubowe w WTZ"

  Program „Zajęcia klubowe w WTZ"

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, informuje iż w terminie od dnia 10 października 2022 r. do dnia 10 listopada 2022 r. Powiat Wąbrzeski przyjmuje wnioski o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Pomoc dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r...

    

 • X Integracyjny Piknik Rodzinny „Być z rodziną”

  X Integracyjny Piknik Rodzinny „Być z rodziną”

      W sobotę 24 września 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Łopatkach odbył się jubileuszowy X Integracyjny Piknik dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego „Być z rodziną”, mający na celu integrację rodzin zastępczych oraz promocję rodzicielstwa zastępczego. Został on organizowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz współudziale osób i firm z terenu Powiatu Wąbrzeskiego...
   

Stronicowanie