Aktualności z PCPR

Aktualności z PCPR

 • Z wizytą w pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół

  Z wizytą w pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół

  Centrum Kształcenia Zawodowego w ZS w Wąbrzeźnie zajmuje się produkcją oraz montażem m.in. bram, ogrodzeń, gablot, regałów na znicze, na zlecenie osób prywatnych oraz instytucji publicznych.
 • POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

  POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

     W dniu 21 listopada 2022 r. w restauracji „Oaza Bis” odbyło spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci zorganizowanym w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, które połączone było  z przypadającym na dzień 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego.        
    

 • Dzień Pracownika Socjalnego

  Dzień Pracownika Socjalnego

     Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim Pracownikom serdeczne podziękowania za trud pracy włożonej w pomoc osobom potrzebującym...

    

 • Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

  Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż Powiat Wąbrzeski przystąpił do programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność! Mieszkanie dla absolwenta. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Jednostką realizującą program w Powiecie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie...

    

 • Dyżur psychologa

  Dyżur psychologa

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w dniu 03.11.2022 r. oraz 17.11.2022 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 w siedzibie tut. Centrum przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie, pok. 203 będzie dyżurował psycholog,  w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, m.in. dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

   

Stronicowanie