Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Wakacje z PCPR

Wakacje z PCPR

2021.08.23

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie po raz kolejny organizuje dla wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu wąbrzeskiego cykl spotkań pn. „Wakacje  z PCPR”...

Logo „Aktywny samorząd”

Termin składania wniosków do 31 sierpnia 2021 r. Program „Aktywny samorząd” Moduł I

2021.07.30

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż do dnia 31 sierpnia 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i skierowany do osób z niepełnosprawnością. W roku bieżącym do realizacji w Module I programu przewidziano następujące obszary i zadania...

 

logo przedstawiające trzy osoby w sercu

Dyżur psychologa

2021.07.20

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w dniach 03.08.2021 r. w godzinach od 16:30 do 18:30 oraz 17.08.2021 r. w godzinach od 16:30 do 18:30, w siedzibie tut. Centrum przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie, będzie dyżurował psycholog, w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, m.in. dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Możliwe jest również poradnictwo w formie telefonicznej pod numerem telefonu 531063555.

 

Wykaz jednostek funkcjonujących na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, udzielających wsparcia w zakresie przemocy w rodzinie, w tym dla osób stosujących przemoc

Wykaz jednostek funkcjonujących na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, udzielających wsparcia w zakresie przemocy w rodzinie, w tym dla osób stosujących przemoc

2021.07.15

   Wykaz jednostek funkcjonujących na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, udzielających wsparcia w zakresie przemocy w rodzinie, w tym dla osób stosujących przemoc.

plakat Opieka Wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Wąbrzeskim

2021.07.05

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż od dnia 5 lipca 2021 r. rozpoczęła się realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Świadczenie Usługi Opieki Wytchnieniowej”. Zadanie jest realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na mocy podpisanej umowy z dnia 5 lipca 2021 r. pomiędzy  Powiatem Wąbrzeskim a Wąbrzeskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski ze środków Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych  na realizację programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021...