Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Logo przedstawiające 3 osoby w sercu

Dyżur psychologa, w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej

2021.11.08

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, że w dniach 2.11.2021 r. w godzinach od 16:30 do 18:30 oraz 23.11.2021 r. w godzinach od 16:30 do 18:30, w siedzibie tut. Centrum przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie, będzie dyżurował psycholog, w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, m.in. dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Możliwe jest również poradnictwo w formie telefonicznej pod numerem telefonu 531063555.
 

Zdjęcia z XXVIII Konwentu

Odbył się XXVIII Konwent

2021.10.21

   Powiat Wąbrzeski w dniu 15 października 2021 r.  gościł w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Kierowników i Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas  XXVIII Konwentu, który został zorganizowany przez Przewodniczącą Konwentu Justynę Przybyłowską dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

 

Logo przedstawiające trzy osoby w sercu

Dyżur psychologa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej

2021.10.12

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w dniu 19.10.2021 r. w godzinach od 16:30 do 18:30 w siedzibie tut. Centrum przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie, będzie dyżurował psycholog, w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, m.in. dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Możliwe jest również poradnictwo w formie telefonicznej pod numerem telefonu 531063555...
 

Loga PFRON i WTZ

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

2021.10.08

   W terminie  od dnia 10 października 2021 r. do dnia 10 listopada 2021 r. Powiat Wąbrzeski przyjmuje wnioski o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Pomoc dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone  od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.