Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

informacja

Informacja

2020.03.25

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie  w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”, dla osób objętych kwarantanną świadczy telefoniczne poradnictwo psychologiczne, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikami PCPR:

1.    Magdalena Kamińska – specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
2.    Dariusz Broda- podinspektor, koordynator projektu

pod nr 533 198 565 w godzinach 7:30-14:30 od poniedziałku do piątku.

   Poradnictwo psychologiczne w ramach w/w projektu świadczyła będzie Psycholog Pani Magdalena Becker.

Informacja

Informacja

2020.03.23

   W związku z wprowadzonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 mieszkańcy Powiatu Wąbrzeskiego mogą  kontaktować się ze wszystkimi terapeutami w Polsce – nie tylko w granicach naszego województwa. Przekazujemy zainteresowanym listę psychoterapeutów, którzy udzielą bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Dane pcpr

Komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

2020.03.17

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w oparciu o:
- ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r., poz. 374),
- ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 r., poz. 1239),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 r., poz. 433),
- Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego,
wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki w następującym zakresie: