Rozwój edukacji

 • Grupa cheerleaderek na boisku szkolnym

W 2023 r. wybudowaliśmy dwa nowoczesne boiska przyszkolne!

Wartość inwestycji: 4 292 700,00 zł

w tym wartość dofinansowania 2 057 591,94 zł z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Termin realizacji inwestycji: październik 2023r.

Opis inwestycji:

Zadanie polega na budowie przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego. Przewiduje się budowę boisk wielofunkcyjnych, 60m bieżni, bieżni do skoku w dal (o nawierzchni poliuretanowej), oświetlenia i piłko chwytów.

Zadania różnią się elementami i wyposażeniem oraz częściami małej architektury, które wynikają z potrzeb środowiska lokalnego lub z warunków terenu ulokowania inwestycji ( boisko do piłki siatkowej plażowej, kort tenisowy, siłownie zewnętrzne i ciągi piesze). Obiektami zarządzać będą odpowiedni dyrektorzy szkół.

Dyrektorzy będą organizować pracę na obiekcie, prowadzić harmonogram użytkowania określonych obiektów, decydować o drobnych pracach konserwacyjnych/naprawczych oraz będą odpowiadać za zabezpieczenie funkcji sportowej obiektów i bezpieczeństwo na poszczególnych obiektach.

Ponadto co najmniej raz w roku będą zarządzać gruntowny przegląd obiektów potwierdzony odpowiednim protokołem. Do ewentualnych prac specjalistycznych zatrudniona zostanie firma zewnętrzna.

Dyrektorzy zobowiązani będą wyznaczyć osobę odpowiedzialną za określone obiekty, tzw. gospodarza obiektu (odpowiedzialnego bezpośrednio za utrzymanie porządku, włączenie/wyłączenie oświetlenia etc.).

 

Wielkie otwarcie boisk - pełna relacja!


W piątek 16 czerwca 2023 roku uroczyście otwarto boiska wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie. Obie szkoły pozyskały nowoczesną bazę sportową. Inwestycja współfinansowana przez Powiat Wąbrzeski i rządowy fundusz “Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W uroczystości uczestniczyli: Kujawsko-Pomorska Wicekurator Oświaty - Maria Mazurkiewicz, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu – Krzysztof Bylicki, Burmistrz Wąbrzeźna – Tomasz Zygnarowski, Wójtowie Gmin: Ryńsk – Władysław Łukasik, Dębowa Łąka – Stanisław Szarowski, Płużnica – Marcin Skonieczka, Książki – Krzysztof Zieliński, Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Markowski, przedstawicielka Banku Gospodarstwa Krajowego – Marzena Łukowska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – Roberty Stasiak, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – Sebastian Myszkiewicz, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Jakub Maleszewski, Radni Rady Powiatu Wąbrzeskiego i dyrektorzy szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski oraz nauczyciele i uczniowie z Realschule Syke z partnerskiego Powiatu Diepholz. 

Po uroczystości uczniowie obu szkół rozegrali szereg konkurencji sportowych na nowych obiektach, a w przerwach korzystali z poczęstunku.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 2 057 591.94 zł

Wartość inwestycji: 4 542 700,00 zł

Wkład własny powiatu 2 485 108,06 zł

Stan budowy boisk na dzień 24 marca:

 • DSC_1257
 • DSC_1251
 • DSC_1252
 • DSC_1253
 • DSC_1254
 • DSC_1255
 • DSC_1256

Stan budowy boisk na dzień 29 marca:

 • DSC_1292
 • DSC_1294
 • DSC_1295
 • DSC_1299
 • DSC_1300
 • DSC_1303
 • DSC_1305
 • DSC_1307
 • DSC_1311
 • DSC_1315
 • DSC_1317
 • DSC_1293

Stan budowy boisk na dzień 3 kwietnia:

 • Plac budowy boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (1)
 • Plac budowy boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (2)
 • Plac budowy boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (3)
 • Plac budowy boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (4)
 • Plac budowy boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (5)
 • Plac budowy boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (6)
 • Plac budowy boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (7)
 • Plac budowy boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (8)
 • Plac budowy boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (9)
 • Plac budowy boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (10)
 • logo polski ład
 • autor: RZĄDOWY PROGRAM POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH BUDOWA PRZYSZKOLNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH Z INFRASTRUKTURĄ DODATKOWĄ W DWÓCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH POWIATU WĄBRZESKIEGO Wartość inwestycji: 4 292 700,00 zł

Stan budowy boisk na dzień 11 kwietnia:

 • Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (1)
 • Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (2)
 • Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (3)
 • Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (4)
 • Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (5)
 • Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (6)
 • Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (7)
 • Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (8)
 • Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (9)
 • Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (10)
 • Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (11)
 • logo polski ład
 • autor: RZĄDOWY PROGRAM POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH BUDOWA PRZYSZKOLNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH Z INFRASTRUKTURĄ DODATKOWĄ W DWÓCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH POWIATU WĄBRZESKIEGO Wartość inwestycji: 4 292 700,00 zł

Stan budowy boisk na dzień 17 kwietnia:

 • Budowa boiska przy zespole szkół (1)
 • Budowa boiska przy zespole szkół (2)
 • Budowa boiska przy zespole szkół (3)
 • Budowa boiska przy zespole szkół (4)
 • Budowa boiska przy zespole szkół (5)
 • Budowa boiska przy zespole szkół (6)
 • Budowa boiska przy zespole szkół (7)
 • Budowa boiska przy zespole szkół (8)
 • Budowa boiska przy zespole szkół (9)
 • Budowa boiska przy zespole szkół (10)
 • 40799
 • autor: RZĄDOWY PROGRAM POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH BUDOWA PRZYSZKOLNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH Z INFRASTRUKTURĄ DODATKOWĄ W DWÓCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH POWIATU WĄBRZESKIEGO Wartość inwestycji: 4 292 700,00 zł

Stan budowy boisk na dzień 19 maja:

 • Budowa boisk przyszkolnych (1)
 • Budowa boisk przyszkolnych (2)
 • Budowa boisk przyszkolnych (3)
 • Budowa boisk przyszkolnych (4)
 • Budowa boisk przyszkolnych (5)
 • Budowa boisk przyszkolnych (6)
 • Budowa boisk przyszkolnych (7)
 • Budowa boisk przyszkolnych (8)
 • autor: RZĄDOWY PROGRAM POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH BUDOWA PRZYSZKOLNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH Z INFRASTRUKTURĄ DODATKOWĄ W DWÓCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH POWIATU WĄBRZESKIEGO Wartość inwestycji: 4 292 700,00 zł

Stan budowy boisk na dzień 23 maja:

 • Plac budowy boiska przy zespole szkół (3)
 • Plac budowy boiska przy zespole szkół (4)
 • Plac budowy boiska przy zespole szkół (5)
 • Plac budowy boiska przy zespole szkół (6)
 • Plac budowy boiska przy zespole szkół (7)
 • Plac budowy boiska przy zespole szkół (8)
 • Plac budowy boiska przy zespole szkół (9)
 • Plac budowy boiska przy zespole szkół (10)
 • Plac budowy boiska przy zespole szkół (11)
 • Plac budowy boiska przy zespole szkół (1)
 • Plac budowy boiska przy zespole szkół (2)
 • autor: RZĄDOWY PROGRAM POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH BUDOWA PRZYSZKOLNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH Z INFRASTRUKTURĄ DODATKOWĄ W DWÓCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH POWIATU WĄBRZESKIEGO Wartość inwestycji: 4 292 700,00 zł

Fotorelacja z otwarcia boisk:

 • otwarcie boisk przyszkolnych (2)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (3)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (4)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (5)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (6)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (7)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (8)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (9)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (10)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (11)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (12)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (13)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (14)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (15)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (16)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (17)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (18)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (19)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (20)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (21)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (22)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (23)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (24)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (25)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (26)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (27)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (28)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (29)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (30)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (31)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (32)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (33)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (34)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (35)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (36)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (37)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (38)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (39)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (40)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (41)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (42)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (43)
 • LOGO POLSKI ŁAD

Fotorelacja z otwarcia boisk:

 • otwarcie boisk przyszkolnych (1)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (2)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (3)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (4)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (5)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (6)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (7)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (8)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (9)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (10)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (11)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (12)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (13)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (14)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (15)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (16)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (17)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (18)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (19)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (20)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (21)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (22)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (23)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (24)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (25)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (26)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (27)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (28)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (29)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (30)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (31)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (32)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (33)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (34)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (35)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (36)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (37)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (38)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (39)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (40)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (41)
 • otwarcie boisk przyszkolnych (42)