Inwestycje drogowe

 • DROGA KATARZYNKI-WRONIE

Przebudowa drogi powiatowej 1709C Wronie-Katarzynki

W 2019 roku Powiat wąbrzeski ogłosił przetarg na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki o długości 2 925 m. Rada Powiatu w budżecie powiatu na 2019 przeznaczyła na to zadanie kwotę 6 231 396,80 zł.

W wyniku procedury przetargowej złożono 5 ofert, spośród których najkorzystniejszą przedstawiła firma „DROBUD” sp. z o.o. z Wąbrzeźna oferując za wykonanie inwestycji kwotę 5 774 259,87 zł.

Na początku maja 2019 r.  przekazano plac budowy wykonawcy, który niezwłocznie przystąpił do realizacji przebudowy drogi. Powiat Wąbrzeski otrzymał na to zadanie dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania w ramach realizacji programu Funduszu Dróg Samorządowych.

 • KATARZYNKI - WRONIE (1)
 • KATARZYNKI - WRONIE (2)
 • KATARZYNKI - WRONIE (3)
 • KATARZYNKI - WRONIE (4)
 • KATARZYNKI - WRONIE (5)
 • KATARZYNKI - WRONIE (6)
 • KATARZYNKI - WRONIE (7)
 • KATARZYNKI - WRONIE (8)
 • KATARZYNKI - WRONIE (9)
 • KATARZYNKI - WRONIE (10)
 • KATARZYNKI - WRONIE (11)
 • KATARZYNKI - WRONIE (12)
 • KATARZYNKI - WRONIE (13)
 • KATARZYNKI - WRONIE (14)
 • KATARZYNKI - WRONIE (15)
 • KATARZYNKI - WRONIE (16)
 • KATARZYNKI - WRONIE (17)
 • KATARZYNKI - WRONIE (18)
 • KATARZYNKI - WRONIE (19)
 • KATARZYNKI - WRONIE (20)
 • KATARZYNKI - WRONIE (21)
 • KATARZYNKI - WRONIE (22)
 • KATARZYNKI - WRONIE (23)
 • KATARZYNKI - WRONIE (24)
 • KATARZYNKI - WRONIE (25)
 • KATARZYNKI - WRONIE (26)
 • KATARZYNKI - WRONIE (27)
 • KATARZYNKI - WRONIE (28)
 • KATARZYNKI - WRONIE (29)
 • KATARZYNKI - WRONIE (30)
 • KATARZYNKI - WRONIE (31)
 • KATARZYNKI - WRONIE (32)
 • KATARZYNKI - WRONIE (33)
 • KATARZYNKI - WRONIE (34)
 • KATARZYNKI - WRONIE (35)