Inwestycje drogowe

 • Przedowa drogi Książki Kruszyny

Przebudowa drogi powiatowej 1713 C Książki - Kruszyny

Przebudowę drogi Książki Kruszyny wykonano w dwóch etapach

Pierwszy etap sfinansowano z budżetu Powiatu i Gminy Książki

Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zmieniając budżet powiatu na rok 2017 zadecydowała o przystąpieniu z Gminą Książki do odnowienia nawierzchni drogi powiatowej nr 1713 C Książki – Kruszyny na odcinku Książki – Brudzawki. Wprowadzając to nowe zadanie inwestycyjne w budżecie powiatu zabezpieczono kwotę 200 000,00 zł na ten cel, a także kwotę w tej samej wysokości, jako dotacja z budżetu Gminy Książki.


W ramach zrealizowanego zadania dnowiono około 1,6 km nawierzchni drogi powiatowej 1713C z miejscowości Książki w kierunku Brudzawek. Mieszkańcom powiatu w dniu 9 września 2017 r. oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi. Zakres prac obejmował ułożenie specjalistycznego dywanika, wykonanie profilu nawierzchni, utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
 
Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o.

Inwestycja Powiatu Wąbrzeskiego o wartości 417 070,00 zł została sfinansowana w 50 %  ze środków własnych Powiatu i 50% z budżetu Gminy Książki.

Kolejny odcinek drogi przebudowano pozyskując na ten cel dofinansowanie

Powiat Wąbrzeski pozyskał dofinansowanie na przebudowę 800 m odcinka drogi Książki-Kruszyny w wysokości 380 852 zł. Wykonawcą przebudowy wyłonionym w ramach przetargu jest  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. 

Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 096 197,05 zł.  Inwestycja poza uzyskanym dofinansowaniem została sfinansowana z budżetów Powiatu Wąbrzeskiego oraz Gminy Książki.

 • KSIĄZKI - KRUSZYNY (1)
 • KSIĄZKI - KRUSZYNY (2)
 • KSIĄZKI - KRUSZYNY (3)
 • KSIĄZKI - KRUSZYNY (4)
 • KSIĄZKI - KRUSZYNY (5)
 • KSIĄZKI - KRUSZYNY (6)
 • KSIĄZKI - KRUSZYNY (7)
 • KSIĄŻKI - KRUSZYNY (1)
 • KSIĄŻKI - KRUSZYNY (2)
 • KSIĄŻKI - KRUSZYNY (3)
 • KSIĄŻKI - KRUSZYNY (4)
 • KSIĄŻKI - KRUSZYNY (5)
 • KSIĄŻKI - KRUSZYNY (6)
 • KSIĄŻKI - KRUSZYNY (7)
 • KSIĄŻKI - KRUSZYNY (8)
 • KSIĄŻKI - KRUSZYNY (9)
 • KSIĄŻKI - KRUSZYNY (10)
 • KSIĄŻKI - KRUSZYNY (11)
 • KSIĄŻKI - KRUSZYNY (12)